Europa Bez Barier – Korzyść dla Wszystkich

Europa Bez Barier - Korzyść dla Wszystkich

Jak wypracować skuteczne europejskie rozwiązania, które zwiększą dostępność produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami? Między innymi na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Europa bez Barier – Korzyść dla Wszystkich” zorganizowanej przez europosłów Marka Plurę i Krzysztofa Hetmana.

Dzięki inicjatywie eurodeputowanych udało się doprowadzić do eksperckiej debaty nad europejskimi rozwiązaniami w dziedzinie dostępności z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym spotkali się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu RP, Rządu RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i biznesu.

– Już dziś w Europie, żyje ok. 80 milionów osób z niepełnosprawnościami, a szacuje się, że w 2030 roku będzie to ok. 120 milionów obywateli, czyli nabywców i konsumentów. Dostępność przyczyni się do tego, że łatwiej będzie im podróżować, uczyć się, znaleźć zatrudnienie. Będą mogli pełniej wykorzystać swoje zdolności i potencjał. Europy nie stać dziś na jego zmarnowanie – mówił otwierając spotkanie europoseł Marek Plura.

Istotnym elementem w dyskusji była prezentacja młodych polskich start-upów, które zaprezentowały innowacyjne rozwiązania zapewniające dostępność produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. – Wychodzenie naprzeciw przełamywaniu barier to jest także kwestia ogromnej innowacyjności i kreatywności. Będzie ona zastrzykiem w sferę usług, produktów i całej gospodarki – podkreślił europoseł Krzysztof Hetman prezentując młodych przedsiębiorców.

Te 80 milionów Europejczyków to osoby z niepełnosprawnościami to dwukrotność populacji Polski. Wielu z nich z powodu swojej niepełnosprawności ma utrudniony dostęp, bądź jest wykluczona z korzystania z produktów i usług na Wspólnym Rynku Europejskim. Dlatego Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Państwami Członkowskimi pracuje nad Europejskim Aktem w sprawie Dostępności (European Accessibility Act).

Dyrektywa ta ma przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy też rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju dla przedsiębiorstw. Propozycja budzi jednak wiele obaw i kontrowersji. Strona organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych głośno domaga się wprowadzenia ostrzejszych wymogów dotyczących dostępności. Ze strony biznesu i administracji słychać zaś głosy, że wprowadzenie nowych rozwiązań będzie zbyt kosztowne i może się to negatywnie odbić na kondycji firm.

Konferencja zorganizowana przez europosłów Marka Plurę i Krzysztofa Hetmana, była pierwszą ogólnopolską dyskusją skupiającą wszystkie zainteresowane strony w tej sprawie w celu wypracowania optymalnych rozwiązań dla wszystkich interesariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *