Express Biznesu: Polityka proekologiczna jak waluta euro

Sunparadise

Sunparadise

Sunparadise jest fabryką stolarki aluminiowej w Malborku, która wprowadza ekologiczne rozwiązania w funkcjonowaniu firmy. Adam Odrowski, dyrektor fabryki, opowiada m.in.: o powodach instalowania paneli fotowoltaicznych.

Jakie były powody rozpoczęcia wprowadzania ekologicznych rozwiązań do Państwa fabryki stolarki aluminiowej?

– W dobie globalnego ocieplenia i wszystkich skutków, jakie to za sobą niesie, ważne dla nas jest to, aby firma była odpowiedzialna we własnym postępowaniu i wdrażała wszystkie możliwe rozwiązania, które mają na celu minimalizowanie poziomu degradacji środowiska. Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w firmie to jedna z głównych części Społecznej Odpowiedzialności Biznesu(CSR) razem z takimi aspektami jak inwestowanie w zasoby ludzkie i relacje z otoczeniem, czyli wspieranie lokalnej społeczności w różnych tego typu inicjatywach. Wszystko to przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. My oraz nasi klienci czy dostawcy rozumiemy, jak ważne jest dbanie o środowisko. To powoduje, że polityka równomiernego rozwoju jest obecnie istotna na każdym poziomie.

Więcej na expressbiznesu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *