Express Biznesu: Regulacje dotyczące wakacji kredytowych i reformy WIBORu

Ryszard Stopa, radca prawny

Wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły złotowy kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy, reforma wskaźnika WIBOR oraz wydłużenie tarcz antyinflacyjnych do końca października bieżącego roku- to jedne z najważniejszych zagadnień ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W dniu 14 lipca 2022 r. Prezydent podpisał wyżej opisaną ustawę.

Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez okres ośmiu miesięcy: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Zatem, okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy wykorzystanych na zawieszenie spłaty kredytu. Należy zwrócić uwagę, że wakacje kredytowe przysługują jedynie w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać bez względu na datę udzielenia kredytu hipotecznego, dochody czy stopień obciążenia ratą kredytu. Ważnym jest, że pomoc dotyczy tylko kredytów udzielonych w złotych. Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Więcej na expressbiznesu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *