Express Biznesu: Zmiana wymaga odwagi

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Objął stanowisko Rektora w czasie najprawdopodobniej największego kryzysu z jakim przyszło zmierzyć się Uniwersytetowi Gdańskiemu. Plagiat pracy naukowej, rozliczne zarzuty dotyczące zarządzania oraz niesmak środowiska akademickiego wobec poprzednika spowodowały, że wraz z „nastaniem” prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego pojawiły się wielkie nadzieje i równie niemałe oczekiwania.

Wraz z Panem nadeszło „nowe”. Z jakimi wyzwaniami zmierzył się Pan po objęciu funkcji i na ile udało się dokonać potrzebnych zmian?

Niedługo minie rok, odkąd wybrano mnie na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Wiemy, że okoliczności zmiany na tym stanowisku były dość zaskakujące i niespodziewane. Niezależnie od tego, zgodnie z tym co zapowiadałem przed wyborami, rozpoczęliśmy wdrażanie zmian na wielu płaszczyznach. Trudno wymieniać wszystkie, ponieważ Uniwersytet Gdański to złożony organizm – nie tylko kształcimy 22 tysiące studentów, zatrudniamy wielu pracowników, ale też prowadzimy badania naukowe w aż 21 dyscyplinach nauki, współpracujemy z otoczeniem biznesowym itd. Niektóre zmiany, zwłaszcza w sposobie nowej organizacji uczelni, wymagają też czasu i zmiany mentalności pracowników. Zmiany rozpocząłem od uporządkowania struktury organizacyjnej, dzięki czemu możliwe jest uproszczenie procedur, przejrzystość zadań i wydobycie potencjału z wielu nowo powołanych kierowników i ich pracowników. Przeprowadziliśmy też sektorową zmianę naszego Statutu wprowadzając wiele formalnych rozwiązań pozwalających na wdrażanie wielu nowoczesnych rozwiązań zarządzania uczelnią. Ważnym elementem było wdrożenie zupełnie nowej, odpowiadającej europejskim standardom polityki kadrowej, która w sposób transparentny i jednoznaczny określa z jednej strony oczekiwania uczelni wobec pracowników na wszystkich szczeblach ich kariery zawodowej, z drugiej oferuje pełen instrumentarium wsparcia instytucjonalnego na każdej ze ścieżek kariery, badawczej czy dydaktycznej. W tym celu powołałem też Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu, dzięki któremu już dziś doskonalimy sposób kształcenia studentów poprzez rozwijanie kompetencji dydaktycznych i metodycznych nauczycieli akademickich między innymi w zakresie nowoczesnych technologii edukacyjnych. Wsparciem dla studentów planujących karierę akademicką i zawodową już podczas studiów jest z kolei Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Bardzo istotną jednostką, którą także powołałem do życia w minionym roku akademickim jest Centrum Wsparcia Psychologicznego UG, które już oferowało studentom, doktorantom i pracownikom uczelni pomoc psychologiczną tak ważną m.in. dla „generacji COVID-19”.

Więcej na expressbiznesu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *