Finał 25. edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Zapraszamy 22 września godz. 11.00 (środa) do Zamku Królewskiego w Warszawie na uroczystą Jubileuszową Galę ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom trwającego od 1996 roku Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Wręczenie nagród uświetni występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Jest to inicjatywa trwająca od 25 lat, wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze inwestycje, budowy i modernizacje. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich podmiotów.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych, modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

W Jubileuszowej 25. edycji Konkursu udział wzięło 470 inwestycji z całej Polski, ponad 87 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski.

Dzięki metodycznej współpracy z naczelnymi organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi i różnymi instytucjami zostały wypracowane metody pracy, dzięki którym docieramy wszędzie tam gdzie mają miejsce procesy modernizacyjne. Z roku na rok obiektów zgłaszanych przybywa. Pomimo zmian w koniunkturze gospodarczej i politycznej Konkurs zachował niezależność i stworzył niepodważalny autorytet Jury Konkursu.

Na Uroczystości obecni będą przedstawiciele firm, instytucji, samorządów, których obiekty biorą udział w Finale Konkursu oraz władz administracji rządowej, instytucji, mediów sprawujących patronat nad Ogólnopolskim Konkurstem „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.

Członkowie składu Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w. 2021 z osobami reprezentującymi:
Przewodniczący Jury – prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
Członkowie Jury – Ministerstwa, instytucje:
1.Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wykonującego obowiązki Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – reprezentuje: dr inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji
2.Ministra Michała Kurtykę Ministerstwo Klimatu i Środowiska – reprezentuje: Joanna Zdanowska – naczelnik wydziału ds. ekoinnowacji oraz Emilia Konopka-Górna – naczelnik wydziału ds. jakości powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
3.Minister Dorotę Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – reprezentuje: Arkadiusz Dłużniewski – dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
4.Józefa Kubicę p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – reprezentuje: Piotr Młynarczyk – inżynier, naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
5.Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego – reprezentuje: Agnieszka Michalak Departament Rozwoju Gospodarczego
6.dr. inż. Mariusza Urbańskiego Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – reprezentuje: prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza – z-ca dyrektora
7.prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – dyrektor Instytutu Naukowego IBOA

Uczelnie wyższe:
1. Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jóźwika – reprezentuje: dr inż. arch. Joanna Borowczyk, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki
2. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza – reprezentuje: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Wydział Architektury, Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
3. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Korubę – reprezentuje: dr hab. inż. arch. prof. PŚk. Joanna Gil-Mastalerczyk, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego i dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
4. Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika – reprezentuje: dr inż. Zbigniew Plewako, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Konstrukcji Budowlanych
5. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego – reprezentuje: dr inż. Iga Jasińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Budownictwa
6. Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka – reprezentuje: dr hab. inż. arch., prof. PŚ Grzegorz Nawrot, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej
7. Rektora Politechniki Białostockiej dr. hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB -reprezentuje: dr hab. inż. prof. PB Janusz Krentowski, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
8. Rektora Politechniki Bydgoskiej prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego – reprezentuje: dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
9. Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiol – reprezentuje: dr hab. inż. prof. PCz. Maciej Major, dziekan Wydziału Budownictwa
10. Rektora Politechniki Koszalińskiej dr. hab. Danutę Zawadzką, prof. PK – reprezentuje: dr inż. Mariusz Staszewski, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
11. Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT – reprezentuje: dr inż. arch. Norbert Olczyk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
12. Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa – reprezentuje: dr inż. arch. Anna Berbesz, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego

Środowiska samorządów, gremia publicystów i branży budowlanej reprezentują:
1. Zbigniew Bachman – samorząd gospodarczy, juror od 1998, Warszawa
2. Rudolf Borusiewicz – dyrektor, Związek Powiatów Polskich, organizator samorządowy, Warszawa
3. Andrzej Gaczoł – dr hab. inż. arch. emerytowany prof. Politechniki Krakowskiej, 1993-2003 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie
4. Danuta Gawęcka – inżynier, sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poznań, Warszawa
5. Maciej Kobyliński – samorządowiec, przewodniczący Kapituły Konkursu, prawnik, Słupsk
6. Piotr Kubańda – architekt, konserwator zabytków, Bielsko-Biała
7. Adam Lipczyński – mgr inż., prezes firmy „Lipczyński” Sp. z .o.o. Sopot
8. Anna Pikuła – architekt, juror od 2004, Bydgoszcz
9. Robert Plewiński – dyrektor konkursu, organizacja, Bydgoszcz
10. Roman Pikuła – inżynier, prezes stowarzyszenia, organizator i komisarz konkursu, Bydgoszcz
11. Zdzisław Siewiera – nadleśniczy, samorządowiec, retencje wodne, Opole
12. Andrzej Zieliński – dr hab., historyk, dziennikarz, juror od 1997, Warszawa

W pracach Jury wspomagali Konkurs Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego:
Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kraków, powiat grodzki
Ilona Marczuk-Behr, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zabrze
Mirosław Pasternak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Głubczyce

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem: Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz przez Marszałków Województw: Mazowieckiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Budownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Związku Powiatów Polskich, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Patronaty medialnie: Dziennik Rzeczpospolita, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodnik Projektanta, Serwis Budowlany Muratorplus.pl, Polish Market, Fakty Magazyn Gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Polcen, Miesięcznik Materiały Budowlane, Magazyn Mosty, Magazyn Autostrady, Magazyn Kruszywa, Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM, Dwutygodnik Las Polski, Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile, Elity, Vip, Magazyn, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Partnerzy Konkursu: Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Budownictwa, Warszawska Izba Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Słowacko-Polska Izba Przemysłowo Handlowa, Warszawska Izba Gospodarcza, Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Zamek Królewski w Warszawie.

Zapraszamy na stronę konkursu>>, gdzie prezentujemy wszystkich finalistów i nagrodzone obiekty oraz bezpośrednią transmisję z uroczystej Gali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *