Gazeta MŚP: Quiet quitting. Dlaczego pracownikom przestało zależeć?

Quiet quitting

Quiet quitting

Quiet quitting, czyli „ciche odchodzenie” to podejście do pracy, w którym pracownicy nie przejawiają inicjatywy w podejmowaniu działań, nie angażują się emocjonalnie w wykonywane obowiązki, unikają podejmowania nowych wyzwań i nie są chętni do wzięcia na siebie odpowiedzialności za duże projekty. Czy i co powinny zrobić firmy, aby zatrzymać najcenniejszych pracowników?

Stopniowo malejące zaangażowanie pracowników, nazywanych „cicho rezygnującymi”, według wyników badań Gallup (Is Quiet Quitting Real?) dotyka obecnie co najmniej 50 proc. siły roboczej w USA.

Więcej na gazeta-msp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *