Globalne trendy i wyzwania w sektorze rolno-spożywczym

8. Forum Inteligentnego Rozwoju UNIEJÓW 2023

8. Forum Inteligentnego Rozwoju UNIEJÓW 2023

Nowoczesne rolnictwo i żywność były tematem drugiej krajowej inteligentnej specjalizacji, a także głównym tematem konferencji branżowej na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju UNIEJÓW 2023.

Przedstawiciele środowiska naukowego i branży rolno- spożywczej omówili innowacyjne badania, projekty technologiczne i inicjatywy podejmowane w obszarze tematyki związanej z inteligentnym rozwojem tego sektora.

Jakie wyzwania przed polskim rolnictwem stawia inflacja i miniona pandemia? Czy polskie produkty rolne zachowują konkurencyjność na rynkach międzynarodowych? Jakie mechanizmy wsparcia powinny zostać wprowadzone dla sektora rolno-spożywczego?

Odpowiedzi na te pytania udzielili eksperci, biorący udział w uniejowskiej debacie.

W tym gronie znaleźli się:

  • Dr inż. Andrzej Gantner – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców,
  • Dr inż. Barbara Groele – Sekretarz Generalny, Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków,
  • Maciej Ptaszyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu,
  • Michał Sękowski – Project Development Menager w MicroBlic.

Debatę mederował Karol Dobrowolski, Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Zapraszamy do obejżenia debaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *