Hipoalergiczni: Dzikie wysypiska – podręczna instrukcja obsługi, czyli co zrobić zamiast narzekania

Śmieci
Śmieci
Fot. Thirdman

Lasy, łąki, tereny wokół zbiorników wodnych, rzek, plaże, nawet parki krajobrazowe, zasypane są bezmyślnie porzuconymi odpadami komunalnymi, często wielkogabarytowymi. Można samodzielnie uzbierać worek śmieci i przenieść, czy przewieźć do kontenera na śmieci (znacie to na pewno z własnego doświadczenia) – ale skala zjawiska jest ogromna, jest to problem systemowy. Co człowiek, któremu zależy, może zrobić w tej sytuacji – by nie wpaść we frustrację i nie skończyć na rytualnym narzekaniu?

Dzikie wysypiska śmieci to nie tylko problem zakłócenia estetyki krajobrazu i naszego komfortu, ale przede wszystkim zagrożenie dla środowiska naturalnego. Możliwe szkodliwe efekty środowiskowe to skażenie gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, śmierć dzikich zwierząt, obumieranie roślin. Jak podaje „Rzeczpospolita”, za nielegalne wysypiska odpowiadają często firmy odpowiedzialne za wywóz śmieci. Ostatecznie wszystko zaczyna się i kończy w wymiarze naszej wrażliwości, poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Śmieci nielegalnie wyrzucają realni ludzie, którzy nie widzą w tym problemu i czują się bezkarni. Czy słusznie?

Więcej na hipoalergiczni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *