I Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy

I Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy

I Polsko-Niemiecki Kongres Prawniczy odbędzie się 20 kwietnia 2018, o godzinie 10:00 w auli 38 Uczelni Łazarskiego (Warszawa, ul. Świeradowska 43).

Organizatorami wydarzenia są: Uczelnia Łazarskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Światowy Kongres Polaków.

Podczas obrad I Polsko-Niemieckiego Kongresu Prawniczego zaistnieje możliwość uzyskania wiedzy o aktualnych społecznych, gospodarczych i prawnych problemach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną rodziny i prawami lokatorów w kontekście prawa polskiego i niemieckiego.

Kongres będzie także przestrzenią dyskusji dotyczącej możliwości współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wymiany akademickiej i relacji gospodarczych oraz nawiązania wartościowych kontaktów oraz współpracy polsko-niemieckiej z zapewnieniem ciągłości, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa prawnego. z udziałem wybitnych prawników naukowców i praktyków z obydwu państw.

Na Kongresie będzie też przedstawiona idea Światowej Akademii Prawa, służącej obronie obywateli i instytucji polskich na całym świecie, przy współpracy z Senatem RP oraz polskimi i zagranicznymi Uczelniami Wyższymi, w tym Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlasce.

Aby wziąć udział w Kongresie, należy wypełnić i przesłać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ najpóźniej do 19 kwietnia 2018. Wszystkie panele dyskusyjne prowadzone będą w języku polskim.

Wstęp wolny!

Więcej informacji: http://swiatowykongrespolakow.pl/polsko-niemiecki-kongres-prawniczy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *