Info Day – unijna polityka promocyjna 2021

Info Day

Info Day

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w dwudniowym webinarium „Info Day – unijna polityka promocyjna 2021”, które odbędzie się 16-17 marca br.

Celem spotkania będzie omówienie praktycznych aspektów, dotyczących składania propozycji programów oraz możliwości finansowania działań informacyjno-promocyjnych na mocy rozporządzenia (UE) Nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną następujące obszary tematyczne:

  • Roczny Program Prac na 2021 rok – nowe wyzwania w polityce promocyjnej UE;
  • Ewaluacja programów promocyjnych według kryteriów i zasad wynikających z rozporządzenia (UE) Nr 1144/2014;
  • Skuteczne i efektywne narzędzia promocji – nowe trendy w digital marketingu.

Chęć udziału w webinarium należy zgłaszać na adres: aleksandra.bernaciak@minrol.gov.pl do 5 marca br.

źródło: MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *