Informacja o przebiegu XIV Kongresu Eksporterów Polskich

W dniu 19 listopada 2015r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyły się XIV Kongres Eksporterów Polskich, Gala oraz uroczystość poświęcenia Sztandaru Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zorganizowane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw.

Tematem XIV Kongresu Eksporterów Polskich była perspektywa finansowa na lata 2014-2020 na rzecz rozwoju polskiego eksportu. Tematyka ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom eksporterów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych na cele proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki.

Celem XIV Kongresu Eksporterów Polskich było dalsze pogłębienie więzi i współpracy eksporterów z przedstawicielami resortów gospodarczych oraz Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP na rzecz eksportu stanowiącego siłę motoryczną rozwoju gospodarki.

XIV Kongres Eksporterów Polskich prowadzili Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg i Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk.

Na wstępie XIV Kongesu Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski dokonał poświęcenia Sztandaru Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i udzielił błogosawieństwa uczestnikom Kongresu i eksporterom ze wszystkich branż i regionów Polski. Poczet Szatandarowy wystawiła Wojskowa Akademia Teczniczna w Warszawie.

Następnie Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk przeczytał List Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników XIV Kongresu i wszystkich eksporterów polskich.

Należy podkreślić, że w XIV Kongresie Eksporterów Polskich wziął udział Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski; Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Jerzy Pietrewicz; Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki Wojciech Pobóg-Pągowski; Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki Agnieszka Buła-Kopańska; Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agnieszka Rembisz; Wicedyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministertwa Gospodarki Tomasz Salomon; Radca Generalny Ministerstwa Gospodarki Maria Rasała; Radca Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Andrzej Grabowski; Starosta, Dziekan Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów Stanisław Masternak; Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz; Sekretarz Gminy Łoniów Andrzej Swajda; Pełnomocnik Rektora SGGW ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Lenart; Kierownicy Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP: w Niemczech Radca Minister Jacek Robak; Litwy Radca–Minister Henryk Szymański; Naczelnik Wydziału w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki Jacek Jędruszak; Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Piotr Guzowski; Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierz Zdunowski; przedstawiciele ambasad i ministerstw: finansów, gospodarki, rolnictwa, infrastruktury i rozwoju oraz spraw zagranicznych, izb gospodarczych i stowarzyszeń, a także dziennikarze z prasy, radia i telewizji.

W części merytorycznej XIV Kongresu głos zabrali: Dyrektor Departamenu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki Agnieszka Buła-Kopańska, która przedstawiła ocenę działań w zakresie aplikacji funduszy unijnych w latach 2014-2020 na rzecz urzeczywistniania proinowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Działalność Ministerstwa Gospodarki i Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP na rzecz promocji rozwoju eksportu oraz zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw przedstawili: Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki Wojciech Pobóg Pągowski; Radca-Minister, Kierownik WPHiI Ambasady RP w Niemczech Jacek Robak; Radca-Minister Kierownik WPHiI Ambasady RP na Litwie Henryk Szymański; Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia MG Tomasz Salomon; Naczelnik Wydziału Departamenu Promocji i Współpracy Dwustronnej Jacek Jędruszak. Następnie Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk przedstawił zagadnienia dotyczące działań w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju eksportu.

Podczas XIV Kongresu Eksporterów Polskich zwrócono uwagę na potrzebę dalszego usprawniania rozwiązań systemowych nakierowanych na proinnowacyjny rozwój gospodarki i optymalny wzrost eksportu. Odniesiono się także do strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, a zwłaszcza promocji i możliwości otwierania nowych rynków zagranicznych oraz pogłębienie, w tym zakresie działań eksporterów. Zwrócono także uwagę na potrzebę bardziej otwartej współpracy z mediami, w tym z prasą krajową i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi.

Celem nadrzędnym XIV Kongresu Eksporterów Polskich było określenie działań na rzecz przekształcenia gospodarki na proinnowacyjną i proeksportową. Wychodząc naprzeciw potrzebom eksporterów – XIV Kongres Eksporterów Polskich dokonał oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”. Zauważyć należy, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych, spowodowana utrzymywaniem się embarga na rynkach wschodnich, wymaga dalszej dywersyfikacji eksportu. W związku z tym prowadzona będzie nadal spójna polityka proeksportowa stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na nieco wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, zwłaszcza w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.

W trakcie XIV Kongresu Eksporterów Polskich – wręczone zostały:

 • I Nagroda Ministra Gospodarki w formie Statuetki Grand Prix i Nagroda pieniężna w wysokości 20.000 zł dla Spółdzielni Dostawców Mleka z Wielunia z woj. łódzkiego.
 • II Nagroda w formie Statuetki Grand Prix i Nagroda pieniężna Ministra Gospodarki w wysokości 15.000 zł dla Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych WOSTAL Sp. z o.o. z Wolbromia.
 • III Nagroda w formie Statuetki Grand Prix i Nagroda pieniężna Ministra Gospodarki w wysokości 10.000 zł dla firmy Tools Factory Spółka Jawna Agnieszka Popławska, Robert Popławski z woj. mazowieckiego

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w branży rolno-spożywczej otrzymało Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” A i J Kasztelewicz ze Stróży k/Grybowa woj. małopolskie.
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wręczyło Medale Honorowe „Zasłużony dla Eksportu” dla:

 1. Jego Eminencji Ksiądza Kardynała Kazimierza NyczaMetropolity Warszawskiego
 2. Jana Krzysztofa Ardanowskiego Posła na Sejm RP
 3. Jacka Piechoty b. Ministra Gospodarki
 4. Piotra Woźniaka b. Ministra Gospodarki
 5. Andrzeja Kaczmarka b. Wiceministra Gospodarki
 6. Agnieszki Buły – Kopańskiej Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki
 7. Henryka Szymańskiego Radcy-Ministra Kierownika WPHiI Ambasady RP na Litwie
 8. Andrzeja Stefańskiego I Radcy- Kierownika WPHiI Ambasady RP w Kazachstanie
 9. Ryszarda Pazury Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
 10. Jerzego Smolarczyka – Prezesa Zarządu PINUS Sp. J.
 11. Moniki Siecińskiej-Jaworskiej Prezesa Zarządu SUEMPOL Sp. z o.o.
 12. Bogusława Kowalskiego Prezesa Zarządu Graal S.A.
 13. Wiesława Kowalskiego Prezesa Zarządu Gumoplast s.c.
 14. Katarzyny Wolińskiej Prezesa Imperial Tobacco Polska Manufakturing S.A.
 15. Czesława Cieślaka Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole
 16. Daniela Jaworskiego Prezesa Suszarni Warzyw Jaworski S.A. Sp. k.
 17. Jerzego Piórkowskiego Prezesa Ubojni Drobiu „Piórkowscy”
 18. Józefa Siwca Prezesa Zarządu Zakładów Magnezytoweych „Ropczyce”
 19. Igora Mariusza Jelińskiego Prezesa Zakładów Przemysłu Cukierniczego MIESZKO

Medale „Wybitny Eksporter Roku 2015” otrzymali:

 1. Stanisław Masternak Starosta, Dziekan Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów
 2. Tadeusz Wrześniak Prezes Huty Szkła Gospodarczego w Grzybowie
 3. Szymon Kołacz Wójt Gminy Łoniów
 4. Józef Kurek Burmistrz Mszczonowa

Puchary i Listy Gratulacyjne „Wybitny Eksporter Roku 2015” otrzymali:

W kategorii zatrudnienia do 49 pracowników:
1. w branży elektromaszynowej:
Zakłady Metalowe w Przysiekach woj. podkarpackie
2. w branży rolno-spożywczej:
Grupa Kapitałowa Graal S.A. z Wejherowa.
3. w branży elektrycznej:
Firma Cantoni Motor S.A. z Cieszyna woj. śląskie

W kategorii zatrudnienia od 50 do 249 pracowników:
1. w branży chemicznej:
Firma Splast Sp. z o.o. z Krosna woj. podkarpackie
2. w branży elektromaszynowej:
Fabryka Automatyki „FACH” S.A. z Cieszyna
3. w branży motoryzacyjnej:
Firma Melex Sp. z o.o. z Mielca woj. podkarpackie
4. w branży rolno-spożywczej:
Firma Majami Sp. z o.o. Sp. k. z Bełchatowa woj. śląskie
5. w branży metalurgicznej:
Firma Staco Polska Sp. z o.o. z Niepołomic woj. małopolskie

W kategorii zatrudnienia powyżej 249 pracowników:
1.w branży elektromaszynowej:
Firma Inofama S.A. z Inowrocławia
2. w branży chemicznej:
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z Grzybowa woj. świętokrzyskie
3. w branży motoryzacyjnej:
Firma Rimaster Poland Sp. z o.o. z Czaplinka woj. zachodniopomorskie
4. w branży meblarskiej
Firma Szynaka Meble Sp. z o.o. z Lubawy woj. warmińsko-mazurskie
5. w branży rolno-spożywczej:
Firma Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z Opola
6. w branży ceramicznej:
Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” z Bolesławca woj. dolnośląskie

oraz

 1. Grupa Animpol Sp. z o.o. Sp. komandytowa
 2. Białuty Sp. z o.o.
 3. MOKATE Sp. z o.o.
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Infinity Group” Sp. z o.o.
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 7. PPH MALPOL Stanisław Malicki
 8. SERTOP Sp. z o.o.
 9. Spółdzielnia Mleczarska „Lazur”
 10. Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Dwikozy”
 11. SAN EXPORT GROUP Sp. z o.o.

Medale Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2015” dla:

W kategorii zatrudnienia do 49 pracowników:
1. w branży rolno-spożywczej:
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z Elizówki k /Lublina

W kategorii zatrudnienia do 249 pracowników:
2 w branży. chemicznej:
Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Remigiusz Chełchowski z Milanówka woj. mazowieckie
3. w branży elektromaszynowej:
PPUH „Horus Energia” Sp. z o.o. z Sulejówka k/ Warszawy
4. w branży motoryzacyjnej:
Firmy Autopart S.A. z Mielca woj. podkarpackie
5. w branży rolno-spożywczej:
Wielkopolskich Zakładów Mięsnych Agrico Sp. z o.o. z Kalisza woj. wielkopolskie
6. w branży lotniczej:
Firmy Ankol Sp. z o. o. z Chorzelowa woj. podkarpackie

W kategorii zatrudnienia powyżej 249 pracowników:
1. w branży chemicznej:
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z Polic woj. zachodniopomorskie
2. w branży elektromaszynowej:
Fabryki Łożysk Tocznych „Kraśnik” S.A.
3. w branży motoryzacyjnej:
Grupy Alumetal z Kęt woj. śląskie
4. w branży rolno-spożywczej
Firmy SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. z Karczewa woj. mazowieckie
5. w branży elektronicznej:
Firmy Diehl Controls Polska Sp. z o.o z Namysłowa woj. dolnośląskie

Listy Gratulacyjne i Medale „Publicysta Ekonomiczny Roku 2015” otrzymali:

 1. Mikołaj Oniszczuk – Dziekan Korpusu Promotorów Polskiego Eksportu
 2. Krystyna Woźniak-Trzosek Redaktor Naczelna Polish Market
 3. Wojciech Nalazek Kierownik Redakcji Audycji Rolnych TVP1
 4. Tadeusz Kucharuk Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej
 5. Henryk Borko – Rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Jednocześnie Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pragnie szczególnie wyróżnić oraz bardzo serdecznie podziękować eksporterom, którzy zorganizowali degustacje swoich produktów dla uczestników XIV Kongresu Eksporterów Polskich, a mianowicie:

 1. Białuty Sp. z o.o. z Błonia k/Warszawy
 2. Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik z województwa małopolskiego
 3. Mokate Sp. z o.o. z Żor z województwa śląskiego
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Koła
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ze Skierniewic
 6. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa
 7. PPH Malpol z woj. wielkopolskiego
 8. San Export Group Sp. z o.o. z Sandomierza
 9. Spółdzielnia Mleczarska LAZUR z województwa wielkopolskiego
 10. Sertop Sp. z o.o. z województwa śląskiego
 11. SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne z Karczewa
 12. Wody Mineralne Ostromecko z województwa kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich składa najserdeczniejsze podziękowanie Hucie Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka za wykonanie Pucharów dla laureatów Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2015”.

Należy stwierdzić, że w Stanowisku XIV Kongresu Eksporterów Polskich podkreślono dążenie eksporterów do dalszego rozwoju eksportu oraz nadania mu priorytetowego znaczenia w ramach długofalowej polityki społeczno-gospodarczej i nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W tym zakresie winny być wykorzystane odpowiednie instrumenty wsparcia eksportu aby nadal pozostał on wizytówką gospodarki polskiej.

Mając na uwadze przede wszystkim konieczność utrzymania dynamiki rozwoju eksportu zadeklarowane zostało pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w urzeczywistnianiu „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *