Izby Gospodarcze

IZBY OGÓLNOPOLSKIE

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
ul. Mikołowska 29
41-100 Mysłowice
e-mail: biuro@igei.pl
tel. +48 32 317 31 31
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl
tel. +48 22 840 65 22
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
ul. Armii Krajowej 24
81-372 Gdynia
e-mail: kigm@kigm.pl
tel. +48 58 661 53 75
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
ul. Romana Maya 1
60-101 Poznań
e-mail: izba_drob_pasz@kipdip.org.pl
tel. +48 61 650 29 26
Krajowa Rada Izby Architektów
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl
tel. +48 22 827 85 14
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
ul. Mogilska 25
30-001 Kraków
e-mail: oigd@oigd.com.pl
tel. +48 12 413 80 83
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Kongregacja Przemysłowo-Handlowa
ul. Włościańska 35A
01-710 Warszawa
e-mail: kph@kph.pl
tel. +48 22 663 63 06
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców
ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
75-211 Koszalin
e-mail: oigosk@izbaosk.eu
tel. +48 94 346 44 87
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
ul. Obywatelska 26/2A
02-409 Warszawa
e-mail: oigpm@oigpm.org.pl
tel. +48 22 245 19 20
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
ul. Potocka 14
01-652 Warszawa
e-mail: biuro@oigr.pl
tel. +48 22 887 85 40
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Reklamy Wielkoformatowej
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa
e-mail: biuro@igrw.pl
tel. +48 516 055 050
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
ul. Dominikańska 14
02-738 Warszawa
e-mail: biuro@polmed.org.pl
tel. +48 22 853 49 92
Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Beniowskiego 84B
80-355 Gdańsk
e-mail: biuro@oign.pl
tel. +48 58 557 28 54
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa
e-mail: biuro@piib.org.pl
tel. +48 22 828 31 89
Polska Izba Urbanistów
ul. Mokotowska 4/6, lok. 212
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@izbaurbanistow.org
tel. +48 22 825 23 97
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
e-mail: sarp@sarp.org.pl
tel. +48 22 827 87 12

 

IZBY BRANŻOWE

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
e-mail: biuro@giph.com.pl
tel. +48 32 757 32 52
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
e-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
tel. +48 71 344 33 69
Izba Bawełny w Gdyni
ul. Derdowskiego 7
81-369 Gdynia
e-mail: ib@gca.org.pl
tel. +48 586 207 598
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby
ul. Podgórska 1
32-410 Dobczyce
e-mail: biuro@igdr.pl
tel. +48 12 271 17 31
Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
ul. Mikołowska 29
41-100 Mysłowice
e-mail: biuro@igei.pl
tel. +48 32 317 31 31
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
ul. Krucza 6/14
00-950 Warszawa
e-mail: sekretariat@igeos.pl
tel. +48 22 621 65 72
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych
ul. Wilcza 54a Lok. 7
00-679 Warszawa
e-mail: biuro@izbagospodarcza.pl
tel. +48 22 622 79 99
Izba Producentów i Handlowców Roślin Ozdobnych
ul. Franowo 1
61-302 Poznań
e-mail: biurokwiatow@biurokwiatow.org.pl
tel. +48 61 876 37 32
Izba Projektowania Budowlanego
Al. Solidarności 117 p. 301
00-140 Warszawa
e-mail: ipb@ipb.org.pl
tel. +48 22 654 97 01
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl
tel. +48 22 840 65 22
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
ul. Armii Krajowej 24
81-372 Gdynia
e-mail: kigm@kigm.pl
tel. +48 58 661 53 75
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
ul. Romana Maya 1
60-101 Poznań
e-mail: izba_drob_pasz@kipdip.org.pl
tel. +48 61 650 29 26
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
ul. A. Madalińskiego 20 lok. 3b
02-513 Warszawa
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl
tel. +48 22 856 21 28
Odlewnicza Izba Gospodarcza
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
e-mail: biuro@oig.com.pl
tel. +48 12 261 82 30
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
ul. Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa
e-mail: popihn@popihn.pl
tel. +48 22 848 45 90

 

IZBY REGIONALNE

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. 3 Maja 13
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: izba_bb@interia.pl
tel. +48 33 812 47 75
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
ul. Warszawska 12c
21-500 Biała Podlaska
e-mail: biuro@bpig.pl
tel. +48 83 342 46 68
Chrzanowska Izba Gospodarcza
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
e-ami: biuro@chrzanowskaizba.pl
tel. +48 32 754 15 65
Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Kościuszki 6
42-200 Częstochowa
e-mail: cirzem@cirzem.pl
tel. +48 34 365 14 81
Dolnośląska Izba Gospodarcza
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław
e-mail: biuro@dig.wroc.pl
tel. +48 71 344 78 25
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
Plac Solny 13
50-061 Wrocław
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
tel. +48 71 344 86 91
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
e-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
tel. +48 71 344 33 69
Elbląska Izba Gospodarcza
Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
ul. Lotnicza 2 C
82-300 Elbląg
e-mail: elblag@rigp.pl
tel. +48 690 900 440
Euroregionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. 1-Go Maja 27
58-500 Jelenia Góra
e-mail: biuro@euro-izba.jgora.pl
tel. +48 757 525 616
Iławska Izba Gospodarcza
ul. Sobieskiego 37a
14-202 Iława
e-mail: biuro@iig-ilawa.pl
tel. +48 89 648 57 51
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła
e-mail: biuro@izba.pila.pl
tel. +48 67 212 30 59
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Stary Rynek 8
09-400 Płock
e-mail: biuro@igrp.com.pl
tel. +48 24 364 99 89
Izba Gospodarcza w Grudziądzu
ul. Józefa Włodka 16-18
86-300 Grudziądz
e-mail: ig.grudziadz@gmail.com
tel. +48 56 46 130 83
Izba Gospodarcza w Piekarach Śląskich
ul. Wyszyńskiego 85
41-940 Piekary Śląskie
e-mail: izba@piekary.pl
tel. +48 32 767 60 41
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 4
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl
tel. +48 607 313 550
Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
e-mail: biuro@ipg.suwalki.pl
tel. +48 601 143 100
Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
ul. Wolności 34 Lok. 5
63-400 Ostrów Wlkp.
e-mail: nig@poczta.fm
tel. +48 62 735 67 49
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
ul. Rynek 12
44-200 Rybnik
e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl
tel. +48 32 423 75 66
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
e-mail: biuro@iph.bialystok.pl
tel. +48 85 652 56 45
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
ul. Floriańska 3
31-019 Kraków
e-mail: biuro@iph.krakow.pl
tel. +48 12 428 92 50
Izba Przemysłowo-Handlowa w Legnicy
ul. Rynek 32
59-220 Legnica
e-mail: info@iph-lg.pl
tel. +48 76 856 09 69
Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
e-mail: info@rig.lublin.pl
tel. +48 81 532 12 45
Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
ul. Słowackiego 24
35-060 Rzeszów
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl
tel. +48 17 854 90 49
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
ul. Słoneczna 32
33-100 Tarnów
e-mail: iph@chamber-tarnow.com.pl
tel. +48 14 621 57 96
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: iph@tarnowskiegory.com.pl
tel. +48 32 287 21 31
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Skłodowskiej-Curie 41
87-100 Toruń
e-mail: biuro@iph.torun.pl
tel. +48 56 658 62 90
Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
e-mail: iph@iph.bydgoszcz.pl
tel. +48 52 322 22 79
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
ul. Rwańska 7
26-600 Radom
e-mail: izba@radomskibiznes.pl
tel. +48 48 384 56 60
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Kowalska 1
76-200 Słupsk
e-mail: izba@rzemioslo.slupsk.pl
tel. +48 842 60 04
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
ul. Warszawska 6
15-950 Białystok
e-mail: izba@rzemioslo.bialystok.pl
tel. +48 74 35 403
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
ul. Częstochowska 93a
62-800 Kalisz
e-mail: sekretariat@irip.kalisz.pl
tel. +48 62 766 30 60
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
Aleja Wojska Polskiego 78
70-001 Szczecin
e-mail: sekretariat@irszczecin.pl
tel. +48 422 22 78
Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie
ul. Chmielna 98
00-801 Warszawa
e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
tel. +48 22 620 50 11
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12
40-078 Katowice
e-mail: izba@ir.katowice.pl
tel. +48 32 259 62 61
Izba Rzemieślnicza w Łodzi
ul. Brzozowa 3
93-101 Łódź
e-mail: irlodz@home.pl
tel. +48 42 632 55 81
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
46-061 Opole
e-mail: info@izbarzem.opole.pl
tel. +48 77 454 31 73
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19
35-001 Rzeszów
e-mail: sekretariat@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl
tel. +48 17 853 62 88
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
ul. Warszawska 34
25-312 Kielce
e-mail: sekretariat@izbakielce.pl
tel. +48 41 344 76 53
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
ul. Kilińskiego 15/17
26-610 Radom
e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl
tel. +48 362 83 85
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Rynek 2
20-111 Lublin
e-mail: izba@izba.lublin.pl
tel. +48 81 532 80 11
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
ul. Żółkiewskiego 18
33-300 Nowy Sącz
e-mail: biuro@izbarzem-ns.pl
tel. +48 18 443 66 69
Jurajska Izba Gospodarcza
ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów
e-mail: biuro@jig.krakow.pl
tel. +48 12 285 23 75
Kaszubska Izba Gospodarcza w Kościerzynie
ul. Przemysłowa 3
83-400 Kościerzyna
e-mail: kig@koscierzyna.com.pl
tel. +48 58 686 76 05
Kolska Izba Gospodarcza
ul. Sienkiewicza 21
62-600 Koło
e-mail: kig-kolo@konin.lm.pl
tel. +48 63 261 78 82
Kołobrzeska Izba Gospodarcza
ul. Narutowicza 18b
78-100 Kołobrzeg
e-mail: biuro@pro-bud.pl
tel. +48 94 352 56 45
Konińska Izba Gospodarcza
ul. Zakładowa 11
62-500 Konin
e-mail: kig@kig.konin.pl
tel. +48 63 245 88 11
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Plac Wolności 75
75-622 Koszalin
e-mail: kiph@kiph.com.pl
tel. +48 943 488 645
Kraśnicka Izba Gospodarcza
ul. Mostowa 2
23-200 Kraśnik
e-mail: kigkrasnik@wp.pl
tel. +48 605 401 345
Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Okrzei 54
87-800 Włocławek
e-mail: kiph2@wp.pl
tel. +48 796 495 111
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl
tel. +48 52 322 12 77
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
ul. A. Madalińskiego 20 lok. 3b
02-513 Warszawa
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl
tel. +48 22 856 21 28
Nowotomyska Izba Gospodarcza
ul. Kolejowa 2
64-300 Nowy Tomyśl
e-mail: nig@poczta.fm
tel. +48 61 44 20 185
Opolska Izba Gospodarcza
ul. Krakowska 39
45-075 Opole
e-mail: oig@oig.opole.pl
tel. +48 77 441 76 68
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Św. Marcin 24
61-805 Poznań
e-mail: wiph@wiph.pl
tel. +48 618 690 100