Jubileusz 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

Główne obchody będą miały miejsce w dniach 17-18 czerwca 2015 r. w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym i obejmować będą uroczyste posiedzenie Rady Naukowej z udziałem wszystkich Pracowników Instytutu i zaproszonych Gości oraz międzynarodową konferencję pt. „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku”, w trakcie której referaty wygłoszą przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji rządowych oraz ośrodków naukowych.

Program uroczystości

17.06.2014 r.

 • 8.00 – 9.00 Msza Święta w intencji pracowników Instytutu oraz Ich Rodzin (Kościół w Sękocinie)
 • Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej:
 • 10.00 – 10.15 Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Naukowej
 • 10.15 – 10.30 Powitanie Gości i Pracowników przez Dyrektora IBL
 • 10.30 – 11.15 Wręczenie odznaczeń pracownikom
 • 11.15 – 11.45 Wystąpienie Dyrektora IBL dotyczące najważniejszych osiągnięć i wydarzeń w minionym 85-leciu
 • 11.45 – 12.15 Wystąpienia i adresy zaproszonych Gości
 • 12.15 – 12.45 Wykład jubileuszowy
 • 12.45 – 13.15 Film jubileuszowy
 • 13.15 – 14.00 Koncert muzyczny
 • 14.00 – 16.00 Uroczysty obiad
 • 16.00 – Spotkanie plenerowe Gości i Pracowników

18.06.2014 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku”

 • 10.00 – 10.15 Powitanie i otwarcie Konferencji – Janusz Czerepko – Instytut Badawczy Leśnictwa
 • 10.15 – 12.00 I Sesja
 • 10.15 – 10.45 Tytuł w uzgodnieniu – Piotr Otawski – Ministerstwo Środowiska
 • 10.45 – 11.15 Badania w strategii rozwoju Lasów Państwowych – Adam Wasiak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • 11.15 – 11.45 The National Forest Programmes in shaping forestry of the XXI century  – Alexander Buck, Helga Pülzl, Ewald Rametsteiner – Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO)
 • 11.45 – 12.00 Pytania i dyskusja
 • 12.00 – 12.30 Przerwa
 • 12.30 – 14.30 II Sesja
 • 12.30 – 13.00 European forest research, basis for the bioeconomy – Marc Palahi – Europejski Instytut Leśny (EFI)
 • 13.00 – 13.30 Ecological risks for forest soils in the context of climate change and nutrition cycles – Klaus von Wilpert – Instytut Badawczy Leśnictwa Badenii-Württembergii we Freiburgu
 • 13.30 – 14.00 Problemy badawcze nauk leśnych XXI wieku – Jacek Hilszczański – Instytut Badawczy Leśnictwa
 • 14.00 – 14.15 Pytania i dyskusja
 • 14.15 – 15.00 Obiad
 • 15.00 – 16.00 Sesja posterowa
 • 16.00 – 18.00 III Sesja
 • 16.00 – 16.30 Zintegrowany system zarządzania górskimi obszarami leśnymi  – Krystyna Przybylska, Stanisław Orzeł, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Leszek Bujoczek – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • 16.30 – 17.00 Biomasa leśna jako źródło bioenergii i istotny składnik ekosystemu leśnego – Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka, Robert Kuźmiński, Hanna Kwaśna, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Zenon Pilarek, Krzysztof Polowy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 17.00 – 17.30 Nauka i edukacja szansą leśnictwa XXI wieku – Michał Zasada – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 17.30 – 17.45 Pytania i dyskusja
 • 17.45 – 18.00 Zakończenie Konferencji  – Janusz Czerepko – Instytut Badawczy Leśnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *