Kanały TVP nadal w standardzie naziemnym. RPO chce wyjaśnień od KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Fot. https://www.gov.pl/web/krrit/dla-mediow

RPO prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące pozostawienia w starym standardzie naziemnym multipleksu z kanałami TVP.

Pod koniec marca szef MSWiA złożył wniosek i uzyskał uzyskał zgodę prezesa UKE na pozostawienie trzeciego multipleksu z kanałami TVP w starym standardzie maksymalnie do końca 2023 roku. Stało się to tuż przed rozpoczęciem procesu zmiany standardu naziemnego dla czołowych multipleksów ogólnopolskich. W efekcie widzowie, którzy nie wymienili starszych dekoderów i telewizorów, mogą oglądać np. TVP 1 i TVP 2, ale nie mają dostępu m.in. do Polsatu i TVN. „Skutki decyzji dotknęły ok. 2,5 mln osób, które pozbawiono wolności pozyskiwania informacji za pośrednictwem telewizji innej niż publiczna” – argumentuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi prezesa UKE o wyjaśnienia.

Odpowiedź UKE

W odpowiedzi prezes UKE Jacek Oko powołał się m.in. na uzasadnienie szefa MSWiA, który podał, że TVP 1, TVP 3 czy TVP Info „stanowią istotny instrument służący przeciwdziałaniu dezinformacji ze strony Rosji”, więc „pozbawienie znacznej części społeczeństwa możliwości odbioru tych programów, wobec obecnej napiętej sytuacji międzynarodowej, mogło mieć negatywne skutki z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Prezes UKE wziął pod uwagę również fakt, że w zasięgu multipleksu trzeciego realizowany jest Regionalny System Ostrzegania (poprzez telegazetę i na platformie hybrydowej).

W związku z tym, że w piśmie skierowanym do RPO prezes UKE zaznaczył, że decyzję o pozostawieniu w starym standardzie multipleksu z kanałami TVP uzgadniał z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Marcin Wiącek poprosił o wyjaśnienia także KRRiT.

W tym wypadku Rzecznik chce w szczególności poznać „motywy rekomendacji przewodniczącego KRRiT dla wydania decyzji przez prezesa UKE”. Podkreślił, że decyzję prezesa UKE trzeba rozpatrywać m.in. przez pryzmat konstytucyjnego prawa do informacji oraz zasady pluralizmu mediów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *