Kara KRRiT za reklamy Plusa na pasku Polsat News

Młotek sędziowski
Młotek sędziowski
Fot. Unsplash

Sąd apelacyjny oddalił apelację Telewizji Polsat ws. decyzji przewodniczącego KRRiT, który uznał, że nadawca naruszał Ustawę o radiofonii i telewizji. Chodziło o wielokrotne wyemitowanie przekazów handlowych dotyczących sieci 5G Plus na paskach informacyjnych Polsat News.

Jak podano w sprawozdaniu z działalności KRRiT za 2022, Polsat News miał dopuścić się naruszenia Ustawy o radiofonii i telewizji poprzez wielokrotne wyemitowanie przekazów handlowych na tzw. paskach informacyjnych, dotyczących uruchomienia w Polsce sieci 5G. Zdaniem KRRiT stanowiły one ukryty przekaz handlowy w trakcie serwisu informacyjnego.

„W opinii Przewodniczącego KRRiT prezentowane informacje nie miały charakteru obiektywnej informacji o rewolucyjnych zmianach na rynku sieci komórkowej i internetowej, odnoszącej się do uwarunkowań technicznych czy prawnych, związanych z wprowadzaną technologią. Przekaz miał charakter reklamy, ponieważ odwoływał się do jednej konkretnej oferty handlowej określonego podmiotu i nadawca nie przedstawił informacji o planowanej ofercie konkurencyjnych operatorów” – podała KRRiT w sprawozdaniu rocznym.

Jak poinformowała Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa regulatora, na spółkę nałożono karę 30 tys. zł.

Sąd zgodził się z KRRiT

Nadawca trafiła do sądu, gdzie 14 grudnia 2022 r. sąd apelacyjny oddalił apelację nadawcy, a teraz decyzja przewodniczącego KRRiT stała się prawomocna – donosi „Presserwis”.

Według sądu na pasku wprost zaprezentowano oznaczenie i przedmiot działalności jednego przedsiębiorcy oraz podkreślano atrakcyjność oferty tego podmiotu, co nie miało charakteru neutralnej informacji o nowości na rynku telekomunikacyjnym. Sąd zwrócił też uwagę, że pasek informacyjny zwyczajowo prezentuje pilne i ważne informacje. Zdaniem sądu apelacyjnego taka forma prezentacji informacji mogła wprowadzać odbiorcę w błąd oraz jednocześnie przyciągać dodatkową uwagę w celu uzyskania wzmożonego efektu reklamowego.

W ocenie sądu nadawca dopuścił się również przerwania reklamą audycji informacyjnej, gdyż za przerwanie audycji uznaje się każde umieszczenie reklamy lub telesprzedaży podczas trwania programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *