Kaszubskie ostoje obrazów

Kaszubskie ostoje obrazów

Kaszubskie ostoje obrazów

Kaszubskie ostoje obrazów, autorstwa Doroty Folgi-Januszewskiej, to bogato ilustrowany album poświęcony twórczości dwóch artystów – ojca i syna – Włodzimierza i Błażeja Ostoja Lniskich. Rozpoczynające książkę omówienie najważniejszych tendencji artystycznych dominujących na Kaszubach umożliwi szczegółowe poznanie specyfiki tamtejszej kultury. Kolejne rozdziały książki, w pełni skoncentrowane na dorobku artystycznym Ostoja Lniskich, dowodzą, jak te same motywy są różnorodnie odzwierciedlane i interpretowane przez bliskich sobie twórców: ojca, zakorzenionego w rodzimej, kaszubskiej tradycji, specjalizującego się w rzeźbie, drzeworytach i obrazach na szkle, oraz syna, profesora akademickiego, autora litografii, grafik, rysunków i projektów książek. Zgromadzony zbiór reprodukcji prezentuje bogatą twórczość obydwu artystów, podkreślając z jednej strony ich indywidualność, z drugiej zaś wpływ miejsca, z którego się wywodzą, a zwłaszcza niezaprzeczalną siłę dziedziczenia idei.

To także książka o tworzeniu się obrazów w pamięci, o przekazywaniu genu sztuki, o sile miejsca genius loci, o dziedziczeniu idei oraz o metodzie opowiadania o sztuce jako cesze świadomości. Zestawienie twórczości artysty osadzonego w swoim rodzimym otoczeniu, przetwarzającego tradycję obrazu z potrzeby doznań i pamięci, z twórczością artysty, który przeszedł całą drogę profesjonalnej kariery twórczej i akademickiej ze wszystkimi cechami samoświadomości, jest ważnym studium na temat charakteru i roli programu wizualnego, który w sobie nosimy i którego natura pozwala na stałe podążanie dalej, dążenie do przemian, a nie tylko do trwania i zachowania gatunku.

Ze wstępu, Dorota Folga-Januszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *