KE: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu i Praktyk Marketingowych

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową dotyczącą Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu i Praktyk Marketingowych.

Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych jest jednym z pierwszych elementów unijnej strategii „Od pola do stołu” i integralną częścią jej planu działania.

W Kodeksie zostaną określone działania, jakie podmioty w całym łańcuchu spożywczym (m.in. przetwórcy żywności, podmioty świadczące usługi gastronomiczne, detaliści) mogą dobrowolnie podjąć na zasadzie zobowiązania.

Do połowy bieżącego roku Komisja będzie regularnie organizować spotkania z wieloma zainteresowanymi stronami w celu omówienia Kodeksu i jego treści. Zakończenie prac nad dokumentem i jego podpisanie przez interesariuszy planowane jest na czerwiec br.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 23 lutego 2021 roku z udziałem przedstawicieli m.in. Food Drink Europe.

Aby zapewnić przejrzystość procesu, sprawozdania ze spotkań są publikowane na stronie internetowej Komisji.

foto: Flickr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *