Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – 3-5 czerwca 2024, Bielsko-Biała

Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem edukacyjnym w Polsce odbywającym się od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XVII Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

XVII Kongres będzie miał wyjątkowe znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego z uwagi na poniesione straty z powodu pandemii, zdarzeń kryzysowych, nieprzewidywalność wojny w Ukrainie, zagrożeń konkurencji krajowej i zagranicznej, wrogich służb specjalnych, zorganizowanych grup przestępczych i cyberzagrożeń.

Tematyka Kongresu:

 • 25 lat Polski w NATO fundamentem naszego bezpieczeństwa narodowego.
 • SESJA TEMATYCZNA: piony ochrony informacji niejawnych – 25. lat doświadczeń ochrony informacji niejawnych z uwzględnieniem dzisiejszych wyzwań i zmieniającej się rzeczywistości.
 • DEBATA 25-lecia: największe prawne lapsusy ochrony informacji niejawnych.
 • Na ile szanse, a na ile zagrożenia wykorzystywania / ingerencji sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie informacji.
 • Rozwój nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, a zagrożenia powszechnej kontroli / inwigilacji na wzór chiński?
 • Środki techniki operacyjnej (PEGASUS, HERMES) i inne współcześnie wykorzystywane.
 • Rozwój nowych technologii i ich wpływ na ochronę prywatności i przetwarzania informacji w jednostce organizacyjnej.
 • Informacje prawnie chronione (tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa).
 • Aktualne wymagania, potrzeby i problemy ochrony danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych, współpraca Pełnomocnika OIN z Inspektorem Ochrony Danych.
 • Współczesny terroryzm i cyberterroryzm, nowe światowe wyzwania i zagrożenia, możliwe scenariusze i fakty ataków terrorystycznych na Polskę.
 • Zagrożenia wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza w czasie kryzysu i zagrożenia wojną oraz wzmożoną aktywnością obcych służb specjalnych.
 • Ochrona informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych w społeczeństwie cyfrowym i gospodarce rynkowej opartej na wiedzy.
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w administracji publicznej i biznesie – aktualne doświadczenia, praktyczne uwagi, stwierdzane nieprawidłowości.
 • Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe – podstawy ochrony informacji niejawnych. Standardy, procedury, praktyka i aktualne uwarunkowania.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne, opracowanie PBE i SWB, system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO Norma PN-EN ISO/IEC 27001.
 • Zarządzanie i szacowanie ryzykiem, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ochronie informacji i danych osobowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów. Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa w sytuacji nowych zagrożeń. Plany ochrony, „załącznik antyterrorystyczny”.

Strona wydarzenia www.kongresochronyinformacji.ksoin.pl

Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *