Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP w 2015 r. pt. „UDZIAŁ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W ŻYCIU GOSPODARCZYM W KRAJACH ZAMIESZKANIA”

Celem konkursu o nagrodę marszałka Senatu w 2015 roku jest pokazanie udziału Polonii i Polaków za granicą w życiu gospodarczym w krajach zamieszkania, zwłaszcza gdy po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami możliwości pracy poza macierzą, udziału w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Senat jest postrzegany przez Polonię i Polaków mieszkających za granicą jako instytucja zaufania publicznego. Odrodzony w 1989 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązując do dorobku Izby w okresie międzywojennym jest opiekunem Polonii i Polaków żyjących poza granicami macierzy.

Odzyskanie wolności i wejście Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcie rynków pracy w „starej Europie” wzbudziło falę emigracji ekonomicznej młodych, często dobrze wykształconych Polaków. W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Islandii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Kanadzie pojawiła się nowa Polonia. Wraz z tym zjawiskiem następuje zmiana pokoleniowa Polaków żyjących na obczyźnie. Konsekwencją jest aktywność ekonomiczna naszych rodaków w krajach zamieszkania. Konkurs o nagrodę marszałka Senatu ma na celu pokazać przejawy tej aktywności, sukcesy i awans zawodowy.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach oraz czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach, a także współpracownicy tych mediów.

§ 2
Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2015 r. do 15 listopada 2015 r. i przesłanie kopii publikacji pod adres organizatora do 30 listopada br.
Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:

  • treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,
  • forma pracy dowolna,
  • kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej publikację (materiał dziennikarski) na konkurs,
  • do konkursu prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
  • prace powinny być opublikowane w języku polskim,
  • jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce,
  • prace oceni Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli środowisk dziennikarskich, dziennikarzy, senatorów.

§ 3
Nagrody:
1 x I nagroda – 5000 zł
1 x II nagroda – 4000 zł
1 x III nagroda – 3000 zł
5 x wyróżnienie – 2000 zł

Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych. Może też nagrody jakiejś kategorii nie przyznać.

Prace należy przesłać na adres:
Kancelaria Senatu – Gabinet Marszałka – pok.209,
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”

Komentarze

  1. Warto nadesłać prace dla prestiżu. W 2014 roku wpłynęło głownie od dziennikarzy mediów krajowych 45 prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *