KRRiT ma dostać 25 proc. więcej z budżetu państwa

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Fot. https://www.gov.pl/web/krrit/dla-mediow

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma otrzymać w przyszłym roku z państwowych pieniędzy 84,89 mln zł, czyli o 24,9 proc. więcej niż w w 2022 r.

W 2021 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy spadku przychodów netto o 26,3 proc. do 27,74 mln zł i kosztów operacyjnych o 48 proc. do 29,08 mln zł osiągnęła wzrost wyniku netto z 11,69 mln zł straty do 5,75 mln zł zysku.

Natomiast środki budżetowe dla KRRiT rosną od kilku lat (w 2019 roku było to 41 mln zł, w 2020 r. – 50 mln zł.), głównie z powodu dwóch realizowanych przez nią projektów: Telemetrii Polskiej i Krajowego Instytutu Mediów.

W ustawie budżetowej zaplanowano, że przychody Krajowego Instytutu Mediów – założonego pod koniec 2020 roku na mocy decyzji przewodniczącego KRRiT – zwiększą się z 33,45 do 62,51 mln zł., na co złożą się przychody z usług świadczonych dla Krajowej Rady i innych podmiotów z rynku mediów oraz ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Z kolei koszty KIM wzrosną z 32,91 do 57,33 mln zł. Jak podano w projekcie ustawy budżetowej, wzrost wynika głównie z realizacji zadania dotyczącego rozbudowy własnej sieci ankieterskiej, realizacji wywiadów badania założycielskiego do telemetrycznego panelu hybrydowego oraz zakupu usług obcych m.in. na realizację dodatkowych badań zlecanych przez interesariuszy zewnętrznych.

Krajowy Instytut Mediów ma osiągnąć w przyszłym roku 5,18 mln zł zysku brutto i przekazać 10,78 mln zł wolnych środków w depozyt u ministra finansów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *