KRRiT wyda więcej na wynagrodzenia pracowników VOD

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Fot. https://www.gov.pl/web/krrit/dla-mediow

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, KRRiT będzie mogła wydawać więcej na wynagrodzenia dla urzędników zajmujących się usługami wideo na żądanie (VOD).

Projekt nowelizacji został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wynika z niego, że w latach 2023-2032 limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dla urzędników zajmujących się VOD wraz z opłacanymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosi 6,815 mln złotych.

Wydatki na wynagrodzenia będą stopniowo rosnąć. W 2022 roku wyniosą 585 tys. zł. W 2023 roku będzie to już 607 tys. zł, w 2024 roku 623 tys. zł, w 2025 roku 640 tys. zł, w 2026 roku 655 tys. zł, w 2027 roku 671 tys. zł, w 2028 roku 689 tys. zł, w 2029 roku 706 tys. zł, w 2030 roku 723 tys. zł, w 2031 roku 741 tys. zł, a w 2032 roku 760 tys. zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -autor nowelizacji – podkreśla, że większe wynagrodzenia mają związek z dodatkowymi obowiązkami KRRiT wobec dostawców usługi wideo na żądanie (VOD).

– Projekt ustawy ma na celu ustanowienie maksymalnych limitów wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związanych z ustawowym zadaniem monitorowania rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie na lata 2023-2032, realizowanym w ramach Departamentu Monitoringu, które obejmuje: kontrolowanie audiowizualnych usług medialnych na żądanie; prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do nałożenia kary na dostawców; przygotowywanie wezwań wzywających dostawców do zaniechania działań w zakresie naruszania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji pod rygorem nałożenia kary pieniężnej; inne działania, związane z przyjętymi przez rynek regulacjami w ramach samoregulacji; opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie; opracowywanie aktów wykonawczych regulujących działalność audiowizualnych usług medialnych na żądanie; współpraca z instytucjami i platformami europejskich organów regulacyjnych (EPRA, ERGA) – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *