„Wyborcza” i Gazeta.pl zarejestrowane jako oddzielne spółki

Agora
Agora
Fot.: Adrian Grycuk / Wikimedia

Agora SA zarejestrowała w Krajowym rejestrze Sądowym spółki Gazeta.pl i Gazeta Wyborcza.

W zarządzie Gazeta.pl znalazł się prezes Agory Bartosz Hojka. Z kolei zarząd Gazety Wyborczej tworzy Wojciech Bartkowiak, członek zarządu Agory i dyrektor wydawniczy „GW”.

Kilka dni temu KRS zatwierdził zmiany w statucie Agory, które były potrzebne do wydzielenia do osobnych podmiotów, w tym „Gazety Wyborczej”, Gazety.pl i Wydawnictwa Agora.

Po wpisaniu zmian przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmodyfikowany statut Agory obowiązuje od 19 sierpnia – czytamy w komunikacie giełdowym.

Zmiany zostały przegłosowane podczas czerwcowego walnego zgromadzenia. Wtedy w drodze uchwały do paragrafu 13 statutu spółki dodano ustęp 3, który otwiera drogę do wydzielenia do osobnych spółek „Gazety Wyborczej”, Gazeta.pl, wydawnictwa książkowo-płytowego Agora oraz segmentów wspomagających tzw. back office (IT, HR, finanse oraz działalność „w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości spółki”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *