Marokańska cenna inicjatywa wobec kryzysu w Zatoce Perskiej

Król Mohammed VI
Król Mohammed VI

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Królestwa Maroka z dnia 11 czerwca 2017:

„W ostatnim czasie Królestwo Maroka z niepokojem i troską obserwuje pogorszenie stosunków pomiędzy Królestwem Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Królestwem Bahrajnu, Egiptem oraz innymi krajami arabskimi a państwem Katar.

Od powstania tego kryzysu, Król Mohammed VI pozostaje w ścisłym kontakcie ze stronami konfliktu.

Ze względu na wzajemny szacunek oraz silne związki braterstwa łączące Króla Mohammeda VI z Królami i Książętami z krajów Zatoki oraz z uwagi na wyjątkowe partnerstwo strategiczne Maroka z Radą Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej, Królestwo Maroka powstrzymywało się od publicznych deklaracji oraz wyrażania pochopnych opinii, które mogłyby pogorszyć tę kryzysową sytuację i pogłębić rozdźwięki pomiędzy stronami.
Król wezwał strony konfliktu do umiarkowania oraz rozsądku w celu złagodzenia napięć, przezwyciężenia kryzysu i uregulowania kwestii, które doprowadziły do konfliktu.

Pomimo odległości geograficznej, Królestwo Maroka jest mocno związane z państwami Zatoki Perskiej poprzez współpracę w wielu dziedzinach, odczuwa więc, że kryzys ten dotyczy go również, chociaż niebezpośrednio.

Królestwo Maroka wybiera postawę konstruktywnej neutralności, dzięki której nie ograniczy się do roli pasywnego obserwatora eskalacji sporu pomiędzy bratnimi krajami.

Jeżeli strony konfliktu zechcą, Maroko jest gotowe do zaoferowania swojej pomocy na rzecz ustanowienia szczerego dialogu, opartego na zasadzie nieingerencji w wewnętrzne sprawy, na walce z ekstremizmem religijnym oraz na przejrzystości zajmowanych stanowisk i lojalności w kwestii dotychczasowych zobowiązań.

Królestwo Maroka pragnie, aby święty miesąc Ramadan napełnił wszystich duchem solidarności i zgody, koniecznych do przezwyciężenia powstałych sporów, tak aby Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej pozostała modelem regionalnej kooperacji oraz siłą napędową do wspólnego działania.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *