Mazowiecki Instytut Kultury znowu na Elektoralnej 12

Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury

Po blisko półtorarocznych pracach budowlanych, Mazowiecki Instytut Kultury wrócił do swojej siedziby przy ul. Elektoralnej 12. Na modernizację i rozbudowę zabytkowego obiektu samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 7 mln zł. W efekcie będzie jeszcze więcej miejsca na działalność kulturalną.

Zakończyły się prace związane z modernizacją i rozbudową siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12. Na otwarcie MIK przygotował cykl wyjątkowych wydarzeń – koncerty Leszka Możdżera i Motion Trio, Marcina Wyrostka, premierę w Teatrze Mazowieckim oraz wernisaż najnowszych prac Alfonsa Kułakowskiego w Galerii Elektor.

– Jestem przekonany, że wyremontowana przestrzeń będzie służyć rozwojowi bogatej i zróżnicowanej oferty kulturalnej, z której korzystać będą mieszkańcy Mazowsza. W tym zabytkowym budynku mamy nowoczesną placówkę z ogromnym artystycznym i edukacyjnym potencjałem na miarę XXI w. – mówi Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Razem z instytutem na Elektoralną wróciły cykliczne wydarzenia realizowane wcześniej przez MIK, takie jak comiesięczne koncerty w ramach Swing Clubu, koncerty muzyki kameralnej, wieczory teatru tańca, repertuarowe spektakle Teatru Mazowieckiego, wydarzenia literackie i wiele innych. Trwają przygotowania do kolejnej odsłony projektu literackiego Polsko-czeska wiosna literatury, który dzięki udziałowi znanych polskich i czeskich pisarzy cieszył się w zeszłym roku dużym zainteresowaniem publiczności. Na Elektoralnej 12 działa znów Centrum Sztuki Tańca, które w czasie modernizacji budynku instytutu funkcjonowało w Domu Kultury Kadr. MIK realizuje także kolejną edycję Mazowieckiego Funduszu Teatralnego, wspierającego amatorskie grupy teatralne działające na Mazowszu, szkoli instruktorów i pomaga w realizacji przedsięwzięć teatralnych.

Inwestycja w siedzibie MIK została zrealizowana ze wsparciem z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Pełna nazwa projektu – Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury – oddaje kierunek myślenia o charakterze rozbudowanej i zmodernizowanej siedziby – placówce nowoczesnej, otwartej na współpracę z regionem, dysponującej merytorycznym, artystycznym i edukacyjnym potencjałem.

Całkowita wartość projektu to 7,2 mln zł przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 3,1 mln zł. Inwestycja nie byłaby możliwa bez dotacji 4 mln zł udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki własne MIK to 29 640,51 zł.

Co się zmieniło?

  • Na pierwszym piętrze, w miejscu biur pracowników MIK, pojawiły się dwie duże sale warsztatowe (każda z nich może zostać podzielona na dwie mniejsze) z zapleczem technicznym i szatniami dla uczestników zajęć ruchowych. Powiększona została także sala baletowa.
  • Na parterze (również w miejscu biur pracowników MIK) powstała przestronna, wysoka na dwa piętra sala prób muzycznych i teatralnych, zapewniająca przestrzeń dla większych zespołów muzycznych, odpowiednią akustykę i warunki pracy.
  • MIK zyskał tym samym ponad 193 m2 powierzchni, przeznaczonej na działania kulturalne, edukacyjne i animacyjne.
  • Odnowiono bibliotekę, gdzie już trwają prace nad uruchomieniem czytelni. Dzięki temu będzie można na miejscu skorzystać z bogatego księgozbioru MIK-u, który do tej pory nie był udostępniany. Czytelnia będzie również miejscem realizacji rozmaitych projektów literackich i interdyscyplinarnych.
  • Powstał nowy, bardziej funkcjonalny barek kawowy, który będzie dostępny dla gości MIK w Sali Elektorskiej przed wydarzeniami.
  • Niska kamienna balustrada tarasu MIK-u, który znajduje się nad portykiem kolumnowym, została za zgodą konserwatora zabytków otoczona dodatkowo szklaną barierką. Taras będzie teraz bezpieczniejszy w użytkowaniu.
  • Biura pracowników, zostały przeniesione na nieużytkowane dotąd poddasze. Wiązało się to z dużym wyzwaniem – podniesieniem kalenicy i budową nowego poszycia dachowego z oknami połaciowymi, wzmocnieniem stropu, wyprowadzeniem na strych wszystkich instalacji, dobudowaniem kondygnacji klatki schodowej, przedłużeniem szybu windy, zaprojektowaniem przestrzeni biurowych. MIK zyskał dzięki temu ponad 466 m2 powierzchni, w której znalazły się biura, sala konferencyjna na potrzeby pracowników, pokój socjalny.

Nowa przestrzeń MIK-u to nowe możliwości i jeszcze więcej pozytywnych artystycznych emocji. Nie zabraknie kolejnych inspirujących projektów edukacyjnych, premier teatralnych, wyjątkowych kameralnych koncertów różnych gatunków muzycznych, wystaw, projektów filmowych, literackich i tanecznych, przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *