Merkuriusz Polska: Innowacyjny zbiór biomasy glonów – międzynarodowa myśl technologiczna nabiera rozpędu

prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz

prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz

Z prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz, dziekanem Wydziału Biologii UAM rozmawia Mariola Zdancewicz.

– Pod względem projektowym mają Państwo ostatnio „wiatr w żagle”. Wpisaliście się w międzynarodowy litewsko-polski projekt poprawy jakości wód i redukcji dwutlenku węgla w atmosferze…

– Realizujemy projekt pt. „Algae Service for LIFE” (LIFE17 ENV/LT/000407), finansowany ze środków Unii Europejskiej i wspierany przez polską rządową instytucję – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o stronę litewską, jest on prowadzony przez kilku konsorcjantów, takich jak: Fundusz Dziedzictwa Przyrodniczego (NHF) – pozarządową organizacją non-profit zajmującą się ochroną środowiska, Baltic Environment (BE) – firmę badawczo-rozwojową, która wraz z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina zajmuje się wykonaniem projektu i budową „kombajnu wodnego”, przeznaczonego do zbioru glonów z akwenów wodnych oraz SPILA – instytucją, która specjalizuje się w produktach opartych na glonach wykorzystywanych jako żywność dla ludzi, żywność funkcjonalna i pasza dla zwierząt. Liderem projektu jest Centrum Badań Przyrody (NRC), działające w ramach Litewskiej Akademii Nauk, a głównym koordynatorem – dr Judita Koreiviene.

Więcej na merkuriusz.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *