Merkuriusz Polska: Szykuje się dobra przyszłość

Z JM rektorem Politechniki Poznańskiej prof. Teofilem Jesionowskim rozmawia Mariola Zdancewicz.

– Gratulujemy objęcia funkcji rektora Politechniki Poznańskiej. Jako dwa główne aspekty funkcjonowania uczelni wymienia Pan troskę o rozwój i przyszłość…

– Bardzo dziękuję za gratulacje, to niewątpliwie zaszczytna funkcja, ale jeszcze większa odpowiedzialność, nie tylko za infrastrukturę, ale przede wszystkim za społeczność uczelni, która tworzy się i trwa od ponad stu lat.

Pojęcia przyszłości i rozwoju łączę z przekonaniem o konieczności doceniania dokonań poprzedników. Każdy z rektorów starał się budować uczelnię na miarę możliwości danego czasu. Troska o rozwój w obecnej sytuacji, to przede wszystkim dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i stabilności zatrudnienia, czyli kierowanie uczelnią tak, aby każdy mógł realizować swoje pasje, marzenia i budować kolejne stulecia.

Więcej na merkuriusz.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *