MKiDN: Media publiczne skutecznie postawiono w stan likwidacji

Polska Agencja Prasowa

Polska Agencja Prasowa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że media publiczne zostały efektywnie postawione w stan likwidacji, co potwierdzają wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Decyzje sądu zakończyły spór dotyczący legalności władz Telewizji Polskiej. Sąd oddalił wniosek o zmiany w radzie nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, argumentując, że powołania do zarządu i rady nadzorczej należą do Rady Mediów Narodowych. Polska Agencja Prasowa zaskarżyła tę decyzję.

Resort kultury podkreśla, że działalność Rady Nadzorczej PAP w likwidacji jest legalna do czasu ewentualnego innego orzeczenia sądu.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zakończył także spór korporacyjny w sprawie TVP S.A. w likwidacji, umarzając postępowania w sprawie wpisu nowych członków zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *