Młodzi mają niższą świadomość ekologiczną niż starsze pokolenia

Eko

Eko

43% Polaków negatywnie ocenia działania polskiego rządu w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, podejmowane w ciągu ostatnich
4 lat, a pozytywnie postrzega je 31% badanych. Najmniej krytyczni są najmłodsi w wieku 18-24 lata. Większość badanych (84%) deklaruje, że segreguje śmieci, ale najmniej takich osób jest w najmłodszej grupie wiekowej (67%). Również w tej grupie jest najmniej osób uważających, że spalanie plastikowych butelek i foliowych torebek w domowych piecach jest szkodliwe dla środowiska (70%) – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Opinie negatywne (43%) przeważają nad pozytywnymi (31%), jeśli chodzi o ocenę działań polskiego rządu, podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym w ciągu ostatnich 4 lat. 26% badanych nie jest w stanie się określić. Zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (80%) i Lewicy (77%) działania rządu w tym zakresie ocenia negatywnie, podczas gdy wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości przeważają oceny pozytywne (60%).

Najgorzej działania rządu oceniają osoby w wieku 55 lat i więcej (55%). Co ciekawe, wśród osób z grupy wiekowej 18-24 lata oceny pozytywne (39%) przeważają nad negatywnymi (35%).

Większość dorosłych Polaków (84%) deklaruje, że segreguje śmieci: 39% robi to zawsze bardzo starannie i dokładnie, a 45% na ogół stara się je segregować w miarę możliwości. 7% badanych rzadko przykłada się do segregowania śmieci, 3% unika segregowania śmieci, jeśli nie musi, a 6% nie segreguje ich wcale. Najwięcej osób deklarujących, że zawsze lub na ogół segreguje śmieci jest
w elektoracie Koalicji Obywatelskiej (94%). Wśród wyborców PiS i Lewicy odsetek osób segregujących śmieci jest na podobnym poziomie (88% vs. 89%).

Analiza odpowiedzi według grup wiekowych pokazuje, że najwięcej osób, które segregują śmieci jest wśród osób w wieku 45-54 lata (92%) oraz 55 lat i więcej (91%). Z kolei zdecydowanie najmniej jest ich w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (67%). I w tej grupie jest aż 33% osób, które śmieci nie segregują.

Zdecydowana większość Polaków (80%) uważa, że spalanie plastikowych butelek i foliowych opakowań w domowych piecach grzewczych jest bardzo szkodliwe dla środowiska. 6% uważa, że to jest mało szkodliwe, a 5% – że nie jest szkodliwe. Prawie co dziesiąta osoba (9%) nie ma na ten temat zdania. Świadomość dotycząca szkodliwości takich działań jest najwyższa wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (95%). Wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy jest praktycznie na takim samym poziomie (85% vs. 84%).

Odpowiedzi na to pytanie pokazują również, że młodzi z grupy wiekowej 18-24 lata wykazują się najmniejszą świadomością dotyczącą szkodliwości spalania plastiku i folii w domowych piecach. Taką świadomość ma 70% osób z tej grupy, czyli najmniej ze wszystkich innych grup wiekowych. Największa świadomość jest natomiast wśród osób w wieku 45-54 lata oraz 55 lat i więcej (po 85%).

– Badanie pokazuje, że młodzi w wieku 18-24 są mniej świadomi ekologicznie i mniej proekologiczni w swoich działaniach niż osoby starsze od nich. A przecież to niewiele młodsza od badanych szkolna młodzież zainicjowała protesty klimatyczne i dyskusję na temat ochrony środowiska. Ważne jest zatem, aby edukacja ekologiczna była obecna w szkołach i kładła jak największy nacisk na działania praktyczne. Postawienie „like” w social media pod eko-akcjami to jednak nie to samo, co wrzucenie śmieci do odpowiedniego pojemnika – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

foto: Shutterstock

Komentarze

  1. Atomizacja społeczeństwa, zanik relacji bezpośrednich na rzecz wyręczania się elektroniką i informatyką, sztuczną inteligencją, jest przyczyną odrealnienia codziennego życia i nowych zagrożeń, skutkujących ogromnym zagrożeniem dla prawdziwej ekologii , czyli troski o wspólny dom, którym jest Ziemia. Brak prawdziwych relacji skutkuje brakiem profilaktyki i działań naprawczych. Matematyka, to nie tylko liczby, to KRÓLOWA NAUK PRZYRODNICZYCH, zatem nie wolno zastępować życia produkcją , bo w grze jest biologia, prawo naturalne i związane bezpośrednio z nim prawo moralne, czyli etyka i harmonia, naturalny porządek – MATEMATYKA.
    Wychowanie i edukacja młodego pokolenia muszą się skupić na odbudowaniu relacji i na ekologii integralnej, na ekonomii społecznej, a nie na ekonomii pieniądza i zysku.
    Po prostu musimy zacząć chodzić po Ziemi, na wsi pracować na roli i na pastwisku, a nie tylko na siłowni i boisku, doić krowy, owce i kozy, a nie pozwolić się „doić przez biedronki”…a w mieście … pamiętać o tych co nas żywią, wspierać lokalne rolnictwo i przedsiębiorczość, lokalny rynek. Młodzież jest zdolna i wspaniała, nie wolno jej zaniedbać niewydolną i wybrakowana edukacją pozbawioną wychowania w rodzinie , wychowania obywatelskiego i inżynierii społecznej – budowania relacji międzyludzkich na prawdziwych wartościach dla wspólnego dobra, domu, Ziemi. Wtedy statystyki będą rokujące poprawę stanu środowiska i świadomości ekologicznej i…Daj Boże ! trwały i zintegrowany rozwój teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *