Modernizacja, rozbudowa i budowa systemów przeciwpożarowych w Parkach Narodowych

Wielkopolski Park Narodowy, Fot. Nostrix / Wikimedia

18 Parków Narodowych 4 października 2023 roku podpisze umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki którym uzyskają dofinansowanie na modernizację, rozbudowę i budowę systemów przeciwpożarowych. Łączna kwota na ten cel przekazana przez NFOŚiGW wynosi ponad 52 mln złotych.

Celem programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Dodatkowo wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służącej ochronie przyrody.

Parki Narodowe, które skorzystają z dofinansowania dzięki umowie z 4 października 2023 roku to: Babiogórski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Drawieński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Woliński Park Narodowy oraz Park Narodowy Ujście Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *