Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SYMFONIA 3, FUGA 4 i ETIUDA 3

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło konkursy na badania interdyscyplinarne, staże podoktorskie oraz stypendia doktorskie. We wszystkich trzech konkursach naukowcy mogą otrzymać łącznie 65 mln zł. 15 grudnia br. rozpoczął się nabór wniosków do ogłaszanych przez NCN konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 i ETIUDA 3.

SYMFONIA 3 to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Mogą w nim wziąć udział wybitni naukowcy, których badania wyróżniają się najwyższą jakością i odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki. Wyniki badań przeprowadzanych w ramach konkursu SYMFONIA mają przyczynić się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Projekt badawczy musi obejmować przynajmniej dwa spośród trzech obszarów badawczych (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne). W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty prowadzone przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy. Na finansowanie projektów w ramach konkursu SYMFONIA 3 Centrum przeznaczyło 30 mln zł.

– W konkursie SYMFONIA chcemy finansować wyłącznie najlepsze badania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie postępu w co najmniej dwóch obszarach nauki. Dlatego badania, w których zakładane jest jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny do rozwoju innej, będą mieć u nas mniejszy priorytet. W każdej z poprzednich edycji na liście zwycięzców było zaledwie po sześć projektów – ale były to naprawdę dobre projekty. – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie FUGA 4 na naukowców ze stopniem doktora czeka 25 mln zł. Dzięki tym funduszom mogą oni odbyć staż podoktorski w innym ośrodku naukowym niż ich macierzysta jednostka. Wnioski o finansowanie stażu mogą składać naukowcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę – otrzymali stopień naukowcy doktora w ciągu ostatnich pięciu lat lub też otrzymają go do 30 czerwca 2015 r. Staże finansowane przez NCN mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

W konkursie ETIUDA 3 o stypendia mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską odznaczającą się szczególną wartością naukową. W okresie pobierania stypendium lub w ciągu roku od zakończenia jego pobierania naukowcy odbywają trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. NCN finansuje stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie oraz pokrywa koszty dojazdu i pobytu za granicą. W konkursie tym do zdobycia jest 10 mln zł.
– Zaprojektowaliśmy konkursy FUGA i ETIUDA tak, żeby młodzi zdolni naukowcy mogli spojrzeć na swoje badania z nowej perspektywy – z perspektywy zespołu doskonałych naukowców pracujących nad tym samym zagadnieniem na drugim końcu Polski lub za granicą. Mamy nadzieję, że dzięki naszym stażom i stypendiom polscy badacze będą mogli pochwalić się osiągnięciami na wysokim, światowym poziomie – podkreślił prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Wnioski w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4 można składać do 16 marca 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *