Nasza Gazeta: Placówka Wsparcia „Ochotka”

Świetlica Socjoterapeutyczna "Ochotka"

Świetlica Socjoterapeutyczna "Ochotka"

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna „Ochotka” jest miejscem, które angażuje się w proces wychowania i opieki nad dzieckiem, zapewniając wsparcie dla rodzin. Placówka działa zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku i zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, dydaktyczną oraz wsparcie wieloaspektowe.

Od września 1998 roku Świetlica codziennie pomaga dzieciom w różnym wieku, oferując opiekę pozaszkolną, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych, stymulowanie wartości chrześcijańskich, umiejętności społecznych i psychologicznych oraz socjoterapię. Świetlica opiekuje się dziećmi w wieku od 6 do 13 lat. Obecnie z zajęć w świetlicy korzysta 25 dzieci.

Więcej na nasza-gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *