Nasza Gazeta: Przetarg na nową siedzibę OPS przy ulicy Majewskiego 3

Ośrodki Pomocy Społecznej to niezwykle ważne instytucje w strukturze jednostek samorządu terytorialnego. W Warszawie mają status jednostek organizacyjnych powołanych w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, we współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Ochocki OPS działa niezwykle prężnie, jednak, trzeba przyznać, że problemem jest kwestia siedziby. OPS Ochota ma swoje placówki w kilku lokalizacjach. Celem Zarządu Dzielnicy Ochota jest zapewnienie miejsca, w którym zostaną połączone wszystkie placówki ośrodka. Takim miejscem jest budynek przy ul. Skorochód-Majewskiego 3. Niestety, potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na gruntowny remont odkładała te przenosiny w czasie. Teraz to się zmieniło. Wszystko wskazuje na to, że OPS już niedługo będzie mógł się pochwalić nową, wyremontowaną siedzibą. I to są bardzo dobre informacje.

Więcej na nasza-gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *