Nasza Gazeta: Szkoła imienia Polskich Noblistek

Szkoła

Szkoła

22 marca br. w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1 odbyła się uroczysta zmiana tablic patrona. W apelu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły, burmistrz Dorota Stegienka (absolwentka tej placówki), zastępca burmistrza Sławomir Umiński, naczelnik wydziału oświaty i wychowania Krzysztof Grochowski.

Zmiana patrona Szkoły Podstawowej nr 97 to jeden z elementów procesu dekomunizacji, jaki od kilku lat ma miejsce na terenach całej Polski. Poprzedni patron – Leon Kruczkowski – oprócz zasług dla literatury zapisał się na kartach historii jako oddany komunista. Jeszcze w latach II wojny światowej wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, dzięki czemu pełnił wysokie funkcje państwowe w bierutowskiej i gomułkowskiej Polsce. Był m.in. wiceministrem kultury i sztuki, prezesem Związku Literatów Polskich, posłem na sejm, członkiem Komitetu Centralnego PZPR oraz członkiem Rady Państwa. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiego zaleciła zmiany patronatów tej postaci nad wszelkimi miejscami publicznymi w kraju. Według Instytutu Pamięci Narodowej Leon Kruczkowski nie zasługuje na honorowe upamiętnienie, a akt zmiany ulic noszących imiona komunistycznych polityków, instytucji, a niekiedy zbrodniarzy, jest krokiem do ostatecznego zerwania symbolicznej więzi ze słusznie minionym ustrojem. Tak doświadczony przez totalitaryzmy kraj, nie może kultywować tradycji tych systemów, a tym bardziej być wzorem dla naszych dzieci i młodzieży.

Więcej na nasza-gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *