NFOŚiGW zaprasza na wyjazd studyjny

Kolejny wyjazd studyjny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem poświęcony tematyce odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy i biogazu.

DZIEŃ I – 9 MAJA (CZWARTEK)

Konferencja prasowa Ministra Środowiska oraz Zarządu NFOŚiGW (Warszawa)

 • omówienie zaangażowania finansowego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz NFOŚiGW w przedsięwzięcia wspierające OZE
 • prezentacja nowych programów priorytetowych NFOŚiGW

Wizyta w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku

 • prezentacja działania kotła przeznaczonego do spalania biomasy o mocy 2 MW

Wizyta w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o.

 • prezentacja funkcjonowania węzła technologicznego przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych (w tym suszarnie słoneczne) oraz rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej (m.in. wykorzystanie biogazu)

Nocleg w Iławie

DZIEŃ II – 10 MAJA (PIĄTEK)

Wizyta w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ, Oddział w Olsztynie

 • zwiedzenie stacji automatycznych pomiarów jakości powietrza, pokaz samochodów specjalistycznych, pokoju wagowego (cztery w Polsce tej klasy) – oznaczenia pyłu PM10 i PM2,5

Wizyta w Zakładzie Energetyki Cieplnej – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

 • prezentacja efektów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego ponad 85% zapotrzebowania na ciepło w mieście jest pokrywane z OZE (biomasa)

Wizyta w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym Sp. z o.o. w Działdowie

 • prezentacja wstępnego etapu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”

Powrót do Warszawy (planowany przyjazd pod siedzibę NFOŚiGW – ok. 20:00)

 

Z powodów organizacyjnych, na decyzję w sprawie wyjazdu organizator czeka do poniedziałku, 6 maja (do godz. 10:00). Prosimy o maila na adres rzecznik@nfosigw.gov.pl z następującymi informacjami:

 • Redakcja, imię i nazwisko uczestnika
 • Mail i telefon komórkowy uczestnika
 • Ewentualne preferencje dt. wyżywienia (alergie/wege/gluten)
 • Jeśli ktoś planuje przemieszczać się własnym samochodem, to prosimy o numer rejestracyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *