Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności! Fundacja My Obywatele UE o integracji europejskiej

Konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”.
Konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”.
Konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”. Fot. Mirosław Gleb

Najnowsza opinia prawna, która wskazuje rolę jednostek samorządu terytorialnego w promowaniu integracji europejskiej, została omówiona podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Olgierda Łukaszewicza oraz Fundację My Obywatele UE.

Z opinii prawnej, zleconej przez Fundację My Obywatele UE, wynika jednoznacznie, że zadaniem jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i województw jest edukacja i podejmowanie kampanii informacyjnych na rzecz integracji europejskiej oraz członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Jak podkreślono podczas konferencji, brak szczegółowego wskazania tych zadań publicznych w ustawie o samorządzie terytorialnym nie może stanowić uzasadnienia dla braku aktywności JST w tym zakresie.

Konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”.
Konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”. Fot. Mirosław Gleb

Uczestnicy konferencji zaapelowali do kandydatów w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych, aby w swoich kampaniach wyborczych uwzględniali kryterium europejskie, a do wyborców – aby nie popierali kandydatów odrzucających przynależność Polski do UE.

Zaznaczono, że radosne przypominanie historycznych wydarzeń wydaje się konieczne, zwłaszcza teraz- przed wyborami parlamentarnymi oraz samorządowymi – aby wzmacniać w Polkach i Polakach poczucie własnej wartości oraz dumy z przynależności do wielkiej europejskiej społeczności oraz aby wzmocnić nadzieję walczącej bohatersko Ukrainy na nieodległe wstąpienie do Unii Europejskiej.

Dlatego zaapelowano do jednostek samorządu terytorialnego o uczczenie 20. rocznicy referendum europejskiego w Polsce oraz otwarcie tym samym: „Roku Radości z obecności Polski w Unii Europejskiej”, którego finał nastąpi w 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE – 1 maja 2024 r.

Konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”.
Konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”. Fot. Mirosław Gleb

W konferencji prasowej wzięli udział (w kolejności alfabetycznej):

  • Halina Bieda – senator RP, b. prezydent Bytomia (p.f.)
  • Marek Grela – b. amb. RP przy Unii Europejskiej, ambasador ad personam
  • Roman Kuźniar – prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego, b. doradca Prezydenta RP B. Komorowskiego, przewodniczący Rady Fundacji My Obywatele UE
  • Jan Truszczyński – główny negocjator przystąpienia Polski do UE, b. wiceminister Spraw Zagranicznych RP
  • Jerzy Stępień – współautor reformy samorządowej w Polsce 1989 r., b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, członek Rady Fundacji My Obywatele UE
  • Marcin Święcicki – b. prezydent m.st. Warszawy, przewodniczący Związku Stowarzyszeń – Forum Ruchu Europejskiego w Polsce
  • Dorota Zmarzlak – wójt Gminy Izabelin

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *