Nowe możliwości ochrony wynalazków – konferencja prasowa Urzędu Patentowego RP – wtorek 28 czerwca 2016 r. godz. 12.00

W imieniu Urzędu Patentowego RP jest mi niezmiernie miło skierować serdeczne zaproszenie do udziału w konferencji prasowej na temat „Szansa na międzynarodową ochronę patentową polskich wynalazków – Wyszehradzki Instytut Patentowy pomostem w procedurze PCT”, która odbędzie się w dniu 28 czerwca br. (wtorek) o godz. 12.00. w siedzibie Urzędu w Al. Niepodległości 188/192 w Warszawie (sala 557; V piętro).

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z uruchomieniem od 1 lipca br. działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego obejmującego cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Celem nowej instytucji patentowej jest zapewnienie zgłaszającym z wymienionych państw łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT (Patent Cooperation Treaty) administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Dzięki funkcjonowaniu Instytutu zgłaszający wynalazki do ochrony z państw Grupy Wyszehradzkiej uzyskają m.in znaczne zniżki w opłatach z tytułu wykorzystania wyników krajowego poszukiwania w stanie techniki dla celów zgłoszenia międzynarodowego. Polscy zgłaszający uzyskają również możliwość wniesienia zgłoszenia międzynarodowego i prowadzenia procedury w języku polskim.

Kierując zaproszenie do uczestnictwa w konferencji prasowej, Urząd Patentowy RP wyraża przekonanie, że wydarzenie to przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat najnowszych możliwości uzyskania ochrony patentowej służącej wspieraniu konkurencyjności polskich podmiotów na rynkach zagranicznych. Zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie jest nieodzowne dla zapewnienia właściwych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności wiążących się z umiędzynarodowieniem krajowych osiągnięć technicznych. Po spotkaniu zapraszamy uczestników konferencji na poczęstunek oraz dyskusje kuluarowe.

W sprawach organizacyjnych wszelkimi dodatkowymi informacjami służy rzecznik prasowy Urzędu p. Adam Taukert tel. 579 00 50. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: ataukert@uprp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *