Nowelizacja ustawy o prawie autorskim

Media
Media
Fot. Pixabay

W czwartek opublikowano projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim, mający na celu wprowadzenie do prawa krajowego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego dotyczących praw autorskich i rynku cyfrowego.

Planowane zmiany obejmują m.in. jedno właściwe prawo krajowe dla organizacji radiowych i telewizyjnych w zakresie „dodatkowych usług online”, ujednolicenie licencjonowania reemitowania programów oraz regulacje dotyczące rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych online.

Dyrektywa DSM (Digital Single Market) ma dostosować prawo autorskie do technologicznego rozwoju, wprowadzając nowe formy dozwolonego użytkowania, ułatwienia dla utworów niedostępnych w handlu (out-of-commerce works) oraz zapewnienie godziwego wynagrodzenia dla twórców.

Istotne są także nowe prawa pokrewne dla wydawców prasy oraz zasady korzystania przez dostawców usług online z utworów zamieszczanych przez użytkowników. Dyrektywa wymaga wprowadzenia środków zapewniających ochronę przed wyzyskiem dla twórców i wykonawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *