Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Kolejna szkoła uhonorowała postać znanego polskiego naukowca Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Z inicjatywy Fundacji MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. W.B. Jastrzębowskiego, powstało następne miejsce w Warszawie, upamiętniające tę postać.

Wojciech Bogumił Jastrzębowski ur. 15 kwietnia lub 19 kwietnia 1799 roku w Szczepkowie-Giewartach, parafia Janowo koło Mławy – polski przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Jeden z głównych twórców ergonomii.

Wojciech Jastrzębowski, jako żołnierz Powstania Listopadowego, podczas przerw w walkach o obronę Warszawy w bitwie o Olszynkę Grochowską (25 lutego 1831) sformułował tekst, który można określić, jako projekt pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy, jako jednej republiki bez wewnętrznych granic, z jednolitym prawodawstwem oraz organami władzy złożonej z przedstawicieli wszystkich narodów. Projekt ten „O wiecznym pokoju między narodami – Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym pokoju między narodami cywilizowanymi”, (w skrócie zwany „O wiecznym pokoju między narodami”) składał się z 77 artykułów. Został opublikowany 3 maja 1831 r. w rocznicę majowej Konstytucji.

Jastrzębowskipisał m.in.: „wszystkie narody europejskie mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw, wszyscy monarchowie mają być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie tytułować się inaczej tylko ojcami narodów”.

Właśnie to dzieło stało się przyczyną ufundowania przez znanego aktora Olgierda Łukaszewicza, Fundacji MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. W.B. Jastrzębowskiego, która kultywuje pamięć swojego patrona.

26 lutego 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dotyczącej postaci tego wielkiego Polaka.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z tego wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *