Operatorzy TV chcą rozmawiać o waloryzacji cen

Mężczyzna z pilotem przed telewizorem
Mężczyzna z pilotem przed telewizorem
Fot. Unsplash

Wzrost kosztów, spowodowany m.in. inflacją, i niedostateczny wzrost przychodów przyczyniły się do destabilizacji sytuacji finansowej operatorów telekomunikacyjnych – twierdzą organizacje zrzeszające polskich dostawców płatnej telewizji i internetu, powołując się na raport opracowany przez Arthur D. Little na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Z ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców wynika, że „utrzymywanie się wysokiej inflacji w średnim okresie, połączone z ograniczeniami regulacyjnymi w zarządzaniu ofertą, wpłyną na obniżenie jakości i konkurencyjności sektora”.

Według raportu Arthur D. Little „Wpływ sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce”,  80 proc. ankietowanych firm wskazało na pogorszenie sytuacji finansowej, 70 proc. operatorów wskazuje na konieczność rewizji planów inwestycyjnych lub już dokonało korekt w perspektywie 1-3 lat i tyle samo wskazań implikuje ryzyko obniżenia jakości i konkurencyjności usług.

Ponadto 98 proc. operatorów odnotowało wzrost kosztów spowodowany presją inflacyjną. Jak podano w raporcie, od początku 2018 do końca 2022 roku inflacja wzrosła o 26 punktów procentowych, ceny energii o 160 proc., a np. koszty płac o 40 proc. Wskazano też na wzrost kursów dolara i euro, będących walutami rozliczeń m.in. za sprzęt i treści.

W analizowanym okresie ceny usług telekomunikacyjnych pozostały na niezmienionym poziomie, a zdaniem autorów raportu rosnących kosztów operatorom nie zrekompensowały przychody. Średni przychód od użytkownika z usług telewizyjnych spadł o około 10 proc., a z internetu stacjonarnego wzrósł o 8 proc.

Operatorzy jako główny problem, z którym obecnie się zmagają, wskazują  niejasne przepisy, które uniemożliwiły waloryzację cen i obarczyły operatorów wysoką presją inflacyjną. „Klauzule waloryzacyjne są jednym z rozwiązań pozwalających przeciwdziałać presji inflacyjnej. Stosowane są już np. w branży nieruchomości (w umowach deweloperskich i w umowach najmu)” – podano w raporcie. Jak dodano, brak możliwości waloryzacji cen w obowiązujących umowach może przyczynić się do skokowego wzrostu cen usług dla nowych klientów. Z kolei podwyżki wynikające z klauzul – zdaniem twórców raportu – w krótkim terminie powinny być niewielkie, na poziomie poniżej wzrostu cen większości usług i mediów.

Dlatego przedstawiciele branży chcą spotkać się z regulatorami, aby wypracować rozwiązania, które pomogą im zwiększyć przychody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *