Otwarcie Centrum Edukacji i Rozwoju dla uchodźców

Otwarcie Centrum Edukacji i Rozwoju dla uchodźców
Otwarcie Centrum Edukacji i Rozwoju dla uchodźców
Fot. Ewelina Lach

120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w budynku przy ul. Towarowej 25a. Dzięki współpracy m.st. Warszawy z Alior Bankiem oraz UNICEF, rozpoczyna działalność Centrum Edukacji i Rozwoju.

Centrum Edukacji i Rozwoju (CEiR) znajduje się na II. piętrze w biurowcu Alior Banku i zajmuje powierzchnię 1.4 tys.m2. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00, w soboty 9:00 – 16:00.

– Od pierwszego dnia wojny pomagamy naszym gościom z Ukrainy. Wiemy, że pomoc uchodźcom to długofalowe, dobrze przemyślane działania, które faktycznie wspierają ich w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Szczególną troską otoczyliśmy dzieci i młodzież, a dzięki ogromnej pomocy finansowej z UNICEF możemy wspólnie zadbać o ich przyszłość. Korzystając również z wiedzy i doświadczenia organizacji, przygotowaliśmy szeroki wachlarz wsparcia. W tym procesie niezwykle ważna jest nauka języka polskiego, którego nieznajomość jest jedną z barier w edukacji i znalezieniu pracy – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Alior Bank przeprowadził remont i modernizację pomieszczeń w celu dostosowania do funkcji edukacyjno-opiekuńczych, w tym postawił ściany działowe, wydzielił dodatkowe pomieszczenia (np. na gabinety psychologa), dostosował jeden z sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostarczył wyposażenie meblowe, a także odświeżył całą powierzchnię (malowanie ścian, pranie wykładzin, uzupełnienie ubytków). Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu powierzchni do użytkowania, powstała nowoczesna wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z Ukrainy znajdą szeroką ofertę pomocową.

Komfortowe miejsce do nauki i edukacyjny punkt informacyjny

Wiceprezydent Kaznowska podkreśla, że edukacja to, poza opieką zdrowotną, jeden z kluczowych obszarów wsparcia uchodźców.

– Z bazy danych dotyczącej liczby wydanych numerów PESEL oraz na podstawie systemów logowania do sieci komórkowych, szacujemy że w Warszawie przebywa ok. 65 tys. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Do tej pory do szkół i przedszkoli na terenie miasta przyjęliśmy nieco ponad 17 tys. uczniów ukraińskich. Od początku zdecydowaliśmy się na budowanie dwóch systemów edukacji dla uchodźców – pierwszy to system nauki stacjonarnej dla uczniów, którzy dołączą do polskiego systemu oświaty. Drugi, to edukacji zdalna w systemie ukraińskim – wyjaśnia Renata Kaznowska.

W centrum docelowo znajdzie się 120 stanowisk komputerowych dla uczniów, którzy uczą się zdalnie w systemie ukraińskim. Z infrastruktury teleinformatycznej będą również mogli korzystać nauczyciele ukraińscy przebywający na terenie Warszawy w celu prowadzenia lekcji zdalnych. Alior Bank zapewnił dostęp do Internetu w CEiR, wykonał przebudowę sieci oraz dodatkowe gniazda elektryczne w celu podłączenia komputerów.

Wielu uczniów i nauczycieli z Ukrainy jest zakwaterowanych w tymczasowych miejscach pobytu, w których ciężko jest wygospodarować przestrzeń do spokojnej nauki. Dlatego tak ważne jest przygotowanie dla nich przyjaznego miejsca do nauki, które zapewnia również odpowiedni komfort pracy – podkreśla wiceprezydent Kaznowska.

Uczniowie z Ukrainy mogą liczyć także na zajęcia wyrównawcze i korepetycje z podstaw programowych ukraińskich organizowane przez NGO’sy.

W wakacje w budynku na Woli będzie działał także edukacyjny punkt informacyjny, gdzie każdy rodzic, uczeń i nauczyciel będzie mógł otrzymać informację o wszystkich usługach edukacyjnych dostępnych na terenie Warszawy, w tym również na temat oferty NGO adresowanej do dzieci i młodzieży. W stolicy działa ponad 1.8 tys. publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Są to nie tylko szkoły i przedszkola, lecz również szereg instytucji rozwijających zainteresowania uczniów, które działają w godzinach popołudniowych.

Nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych

W placówce przy ul. Towarowej planowane jest również uruchomienie kursów nauki języka polskiego. Dzięki temu dzieci i młodzież łatwiej przejdą proces adaptacji w polskich szkołach, a w CEiR mogą również liczyć na wsparcie w integracji w czasie pobytu w Polsce.

Brak znajomości języka polskiego jest szczególnie istotny na rynku pracy, w tym w sferze edukacji ponieważ na terenie Warszawy przebywa wielu nauczycieli specjalistów z Ukrainy, matematyków, fizyków, biologów itd. Wykorzystanie potencjału tych osób i włączenie ich w polski system oświaty wymaga przyswojenia przez nich języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W związku z wojną w Ukrainie dzieci i młodzież, także osoby dorosłe, są bardzo często dotknięte traumą wojenną dlatego potrzebują profesjonalnej pomocy psychologicznej. Ponieważ Warszawa dysponuje siecią odpowiednich placówek, w centrum będzie można korzystać z porad specjalistów dla dzieci, rodziców, opiekunów i pedagogów z Ukrainy.

W Centrum Edukacji i Rozwoju można zapisać się na zajęcia rozwijające i spotkania z psychologiem.

Klubik dziecięcy i młodzieżowy

Wsparcie edukacyjne to jeden z elementów wsparcia uchodźców z Ukrainy. Ważna jest również pomoc społeczna, w tym wsparcie rodziców młodszych i starszych dzieci. W centrum znajduje się kącik dla dzieci w wieku przedszkolnym, gdzie zostanie im zapewniona opieka i zajęcia aktywizujące.

Starsze dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w klubiku na terenie centrum oraz korzystać z bogatej oferty m.in. miejskich domów kultury, instytucji szkolnych i organizacji społecznych.

Szkolenia polskich i ukraińskich nauczycieli

Nauka wielu tysięcy ukraińskich uczniów stanowi nie tylko ogromne wyzwanie logistyczne, ale również wymaga nabycia przez nauczycieli dodatkowych umiejętności – praca z dzieckiem cudzoziemskim wymaga poznania jego potrzeb i oczekiwań, a także wdrożenia działań sprzyjających integracji. Dlatego za pośrednictwem miejskiej instytucji (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) Warszawa planuje w budynku przy ul. Towarowej 25a szkolenia dla nauczycieli, którzy uczą dzieci ukraińskie.

W CEiR powstanie również miejsce wsparcia działań wolontariuszy na rzecz Ukraińców – dzięki oddolnej pomocy tysięcy warszawiaków, uchodźcy otrzymują od nich ogromną pomoc, w tym także w obszarze edukacji.

źródło: um.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *