Szkolenie dla kandydatów na urzędników instytucji europejskich

Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Program obejmuje najważniejsze aspekty polityki kadrowej UE ze szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty przeprowadzanych egzaminów pisemnych oraz rozmów rekrutacyjnych.

Trenerami podczas szkolenia będą m.in.: przedstawiciele Europejskiego Biura Selekcji Kadr (EPSO), Komisji Europejskiej, firmy zajmującej się międzynarodowymi rekrutacjami oraz inni.Wśród osób prowadzących zajęcia są osoby, które pozytywnie przeszły rekrutacje w ramach EPSO do instytucji Unii Europejskiej. Każdy z uczestników otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu. Dla najlepszych kandydatów Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ufundowała stypendia pokrywające całkowity koszt szkolenia.

Z początkiem maja 2004 roku Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej tym samym otwierając dla swoich obywateli możliwości podjęcia pracy w unijnych instytucjach. Spośród nowych państw członkowskich dla Polaków zarezerwowano największą pulę miejsc pracy. Z uwagi na dużą konkurencję oraz długą i niełatwą procedurę rekrutacyjną istotnym dla kandydatów jest solidne  i profesjonalne przygotowanie. Organizowane przez Fundację im. Kazimierza  Pułaskiego i Forum Młodych Dyplomatów szkolenie to jedyny w Polsce program przygotowujący kandydatów do rekrutacji do instytucji Unii Europejskiej.

Więcej informacji o szkoleniu oraz zapisy na stronie:
www.akademia.diplomacy.pl/ue/

Program AMD jest realizowany pod patronatem Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *