Prezentacja raportu „Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa”

Tematem przewodnim raportu jest zjawisko migracji kobiet. Kobiety stanowią prawie połowę ogólnej liczby migrantów. Opuszczają kraj przede wszystkim po to, by znaleźć pracę i poprawić warunki życia swoich rodzin pozostawionych w kraju. Dla wielu z nich migracja otwiera drogę do lepszego świata niestety, ale w wielu przypadkach nowa rzeczywistość okazuje się być prawdziwym problemem. Migrujące kobiety padają ofiarą handlu ludźmi i wyzysku. Społeczność międzynarodowa dopiero od niedawna zaczęła rozumieć, jak wielki jest wkład kobiet – migrantek w ekonomię i dobrobyt społeczeństwa kraju, z którego pochodzą oraz kraju, który je przyjął. We wrześniu b.r. przedstawiciele rządów z całego świata spotkają się w Nowym Jorku podczas Sesji NZ dotyczącej migracji. Spotkanie jest okazją do przypomnienia, że kobiety – migrantki są chronione prawami człowieka oraz podkreślenia ich wkładu w zmniejszanie ubóstwa na świecie.

W prezentacji Raportu udział wezmą:

– Hiromitso Mori, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w Polsce, UNHCR, p.o. Koordynatora Systemu ONZ w Polsce
– Siri Tellier, Dyrektor Funduszu Ludnościowego NZ  w Genewie, UNFPA 
– Wiesław Tarka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych i Administracji 
– Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 
– Irena Dawid-Olczyk,  Członkini Zarządu, „La Strada”
– Przedstawicielka  środowisk migracyjnych z Ukrainy  lub Wietnamu

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 1 września 2006 r.:  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, tel.:  (+48 22)  825 57 84, e-mail: unic.pl@undp.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *