Wrocław Solidarity Bridge

Dziedziny:
• samorząd terytorialny • kultura • edukacja
• wymiana młodzieży • rozwój gospodarczy • organizacje pozarządowe
• media • ekologia i ochrona środowiska • zarządzanie i marketing
• pomoc społeczna • turystyka • bankowość
Czas trwania stażu: 30 dni Termin: październik, listopad 2006
Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Dojazd do Wrocławia we własnym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Staże przeznaczone są dla studentów ostatnich lat studiów i osób w wieku do 40 lat, zamieszkałych w krajach Europy Wschodniej – Białorusi, Ukrainie, Rosji i Mołdowie.
2. Uczestnikami staży powinny być osoby aktywnie działające w swoich środowiskach akademickich / zawodowych i społecznych oraz mogące wykazać się doświadczeniem i osiągnięciami z zakresu dziedzin objętych programem.
3. Od kandydatów na stażystów wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu
umożliwiającym płynną komunikację (ewentualnie dobra znajomość języka angielskiego).

DOKUMENTY:
1. Wypełniony w języku polskim lub angielskim kwestionariusz programu
2. Curriculum vitae
3. List polecający

Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową do dnia 15 września 2006 r. na adres
Kolegium Europy Wschodniej,
ul. Kiełbaśnicza 5,
50-108 WROCŁAW (POLAND)
oraz drogą elektroniczną na adres office@kew.org.pl W tytule wiadomości prosimy wpisać WSB.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kew.org.pl do 20 września 2006 r.

Informacji o programie udziela Marcin Romanowski, tel. +4871 3421681; fax +4871 71 81 956 romanowski@kew.org.pl lub skype: m-romanowski Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.kew.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *