Wyniki Konkursu Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej

Konferencja ta była kolejnym elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie promowania sprawnej, przejrzystej i przyjaznej administracji publicznej. Konkurs „Przyjazny urząd administracji samorządowej” został zorganizowany wspólnie z trzema ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego:

Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Związkiem Powiatów Polskich.

W konferencji wzięli udział: Pełnomocnik Rządu Do Spraw Samorządu Terytorialnego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz liderzy samorządu lokalnego. Laureatami konkursu zostały:

1) w kategorii miasta na prawach powiatu i gminy o statusie miasta powyżej
50 000 mieszkańców:
I  miejsce  Rybnik,
II miejsce  Bełchatów,
III miejsce  Częstochowa,

2) w kategorii gminy o statusie miasta poniżej 50 000 mieszkańców i gminy miejsko-wiejskie:
I  miejsce  Gostyń,
II miejsce  Kowary,
III  miejsce  Oława,

3) w kategorii gminy wiejskie:
I  miejsce  Lesznowola,
II miejsce  Tarnowo Podgórne,
III miejsce  Stoszowice,

4) w kategorii powiaty:
I miejsce  Powiat Poddębicki,
II miejsce  Powiat Łańcucki,
III miejsce  Powiat Pabianicki.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych samorządów lokalnych w zakresie sprawnej i przyjaznej obsługi klientów administracji publicznej oraz upowszechnianie funkcjonujących dobrych praktyk i wspieranie procesu świadomego uczenia się jednostek samorządowych.  W konkursie uczestniczyło 79 samorządów lokalnych.

Finaliści konkursu

Laureaci konkursu „Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *