Konkurs im. Mieczysława Orłowicza

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych materiałów prasowych, audycji radiowych oraz programów telewizyjnych, które promują polską turystykę krajową.

Konkurs skierowany jest do:
• dziennikarzy
• redakcji prasowych
• stacji radiowych
• stacji telewizyjnych publikujących i emitujących artykuły, audycje i programy poświęcone polskiej turystyce.
Regulamin konkursu:

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje samym autorom oraz, za ich zgodą, redakcjom i agencjom prasowym, rozgłośniom radiowym, stacjom telewizyjnym, stowarzyszeniom dziennikarzy, organizatorom konkursu, zrzeszeniom i stowarzyszeniom branżowym, a także regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym i innym stowarzyszeniom turystycznym.

Zgłoszenie, oprócz karty zgłoszeniowej, obejmuje ksero publikacji, taśmy magnetofonowej nagrań bądź taśmy magnetowidowej programów TV (lub utrwalonych na innych nośnikach elektronicznych np. płyta CD).

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przedmiotem oceny są propozycje zgłoszone w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem, a opublikowane lub wyemitowane w roku 2006.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2007 roku. Organizatorami są: Polska Organizacja Turystyczna, przy współudziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klubu Publicystyki Turystycznej.

Komisja Konkursowa w składzie 5 osób powołana zostanie przez organizatorów. Komisja ocenia przedłożone zgłoszenia, wyłania laureatów oraz zatwierdza wysokość nagród w poszczególnych kategoriach w terminie do 31 stycznia 2007. Komisja ma prawo do interpretacji Regulaminu Konkursu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
– publikacje prasowe
– publikacje radiowe
– publikacje telewizyjne
Do nagród mogą pretendować dziennikarze, redakcje i zespoły dziennikarskie. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz statuetki i dyplomy.

Sekretariat Konkursu, na adres którego należy przesyłać zgłoszenia znajduje się w Polskiej Organizacji Turystycznej, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8., tel. (0-22) 536-70-29, fax (0-22) 536-70-04. Dokumentacja konkursu (protokoły) zostanie zabezpieczona przez POT. Poza zgłoszeniami (karta zgłoszenia) nadesłane materiały, na życzenie składających podlegają zwrotowi do 31 marca 2007 roku.

Tutaj możecie Państwo pobrać kartę zgłoszeniową: http://www.polskiemedia.org/docs/karta.doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *