„Łużyczanie” w Wieliczce – wystawa edukacyjna

Jej edukacyjny charakter pozwala  na  bezpośredni  kontakt  dzieci  i młodzieży z prahistorią i archeologią. Na wystawie pokazane są oryginalne   zabytki:  kamienne  żarna (z Biskupina), przedmioty wykonane z brązu (np. ozdoby, uzbrojenie, przedmioty użytkowe),  ceramika naczyniowa (np. naczynia miniaturowe, wazy, misy czerpaki),  inne wyroby ceramiczne  (np. ciężarki tkackie, przęśliki, łyżki).

Obok nich można zobaczyć rekonstrukcje obiektów związanych z codziennym życiem ludności z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Uwagę zwraca duży fragment drewnianej chaty, dającej widzowi wrażenie obecności w jej wnętrzu. W budynku, po prawej stronie, znajduje się dużych rozmiarów łoże przykryte skórami. Pośrodku palenisko. Po lewej jego stronie pionowy warsztat tkacki. Przed wejściem do chaty siedzi i pilnuje jej bezpieczeństwa uzbrojony wojownik. W centralnej części ekspozycji zrekonstruowano stanowisko warzelnicze: na palenisku ustawiono duże gliniane naczynia służące do odparowywania wody z solanki i małe, kielichowate, wypełnione melasą solną do jej suszenia.  Po prawej stronie od wejścia odtworzono fragment cmentarzyska z przekrojem ukazującym gliniane urny, w których składano  prochy zmarłych. Nad nimi zastygła w bezruchu, uśpiona, jesienna roślinność.

Całości dopełniają manekiny prezentujące stroje, ozdoby i uzbrojenie oraz fotografie odtworzonych chat łużyckich: w Biskupinie i Woli Radziszowskiej k/Skawiny.

Występujące licznie obiekty nie tylko pozwalają poznać życie ludzi w wymienionych okresach, ale także umożliwiają spróbowanie swych sił w wykonaniu tkaniny na pionowym warsztacie tkackim, użyciu siekierki z brązu, czy zmielenia ziarna na kamiennych żarnach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *