Spotkanie Anny Fotygi z Francesc Vendrellem

Podczas spotkania omówione zostały: aktualna sytuacja w Afganistanie oraz sposoby i perspektywy jej rozwiązania, a także udział społeczności międzynarodowej w misji stabilizacyjnej w tym kraju. Pan F. Vendrell przedstawił rolę Unii Europejskiej w stabilizacji i odbudowie Afganistanu.  Pani Minister A. Fotyga poinformowała o rosnącym zaangażowaniu RP w tym kraju, zarówno w wymiarze militarnym (zwiększony wkład w ISAF), jak i w zakresie pomocy rozwojowej.

Pan F. Vendrell został przyjęty przez Ministra Obrony Narodowej Pana Radosława Sikorskiego. Program wizyty przewiduje także spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów i  Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Ludwikiem Dornem oraz rozmowy w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *