Polacy w debacie o przyszłości Unii Europejskiej

Wraz z Polakami, około 1500 obywateli całej Europy, reprezentujących różne zawody, regiony, wiek i wykształcenie będzie rozmawiać o przyszłości Europy. Ich ustalenia, w postaci rekomendacji i wspólnej wizji zostaną przedstawione Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej, w przeddzień czerwcowego szczytu Unii.
Nie referenda, czy też sondaże będą reprezentowały głosy Europejczyków, lecz wspólnie wypracowana wizja obywateli poszczególnych krajów.

Celem całego projektu Debaty jest stworzenie modelu dialogu obywatelskiego. Ponad istniejącymi granicami geograficznymi i językowymi obywatele Unii mieliby uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących kluczowych wyzwań dla Europy.

Debaty krajowe odbędą się w czterech turach między 10 lutego a 25 marca. W dniach 10 i 11 marca razem z Polską debatować będą „Kowalscy” z Danii, Francji, Grecji, Holandii, Luksemburga oraz Portugalii. Debata w Polsce odbywa się w Warszawie.

Podczas wcześniejszych spotkań uzgodniono, że dyskusja obywateli poszczególnych krajów toczyć się będzie wokół tematów związanych z  energią i środowiskiem naturalnym (1), rodziną i polityką społeczną (2) oraz rolą Unii w świecie i jej polityką zagraniczną oraz imigracyjną (3).

Dyskusja toczy się wokół tematów, które sami obywatele 27 państw Unii uznali za ważne. Na liście wspólnych pytań wiele problemów, które znamy z debat polityków i ekspertów: Jak zapewnić wiele źródeł energii tak, by było to bezpieczne dla krajów Unii? W jakie nowe źródła energii inwestować? Jak rozwiązać problemy starzenia się społeczeństw? Jak pogodzić potrzeby ludzi młodych ze starymi, gdy myślimy o opiece i wsparciu  państwa? Jak sprawić, by Europa pozostała otwarta dla imigrantów, a jednocześnie utrzymać równowagę na rynkach pracy, w polityce czy integracji jej obywateli? Odpowiadać na nie, tym razem będą obywatele, a nie ktoś w ich imieniu.

Na początku maja 2007r., rezultaty dyskusji poszczególnych państw zostaną ponownie zebrane na poziomie europejskim podczas ostatecznych konsultacji obywatelskich i zaprezentowane jako rekomendacje  najważniejszym instytucjom UE: Komisji, Parlamentowi oraz Radzie Europejskiej. Dokumenty te będą prezentowane podczas Szczytu Unii, w czerwcu b.r. a także przedstawione przez przedstawicieli Debaty rządom poszczególnych państw, ponieważ rekomendacje dotyczyć będą zarówno poziomu unijnego, jak i poziomu poszczególnych państw – w tym polskiego rządu. Przedstawiciele uczestników wezmą następnie udział  w dyskusjach decydentów nad przyszłymi rozwiązaniami problemów związanych z uzgodnieniami Debaty.

Organizatorem Debaty w Polsce jest Fundacja Partners Polska; tel. 22-825 40 83

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *