50-lecie pracy reporterskiej członka SPM Jana Maziejuka

Wrażliwość i zainteresowanie otaczającą go rzeczywistością wyniósł z rodzinnej wsi Jagodnica. Wspomina ją z sentymentem: „Bez wstydu zapisała się Jagodnica w sercach i wspomnieniach zarówno tych, którzy w niej mieszkają, jak i tych, którzy stąd wyszli w Polskę, ale mogą wyznać z dumą, że mają rodzinną wieś, o której myślą i do której chętnie powracają, jakby do swego matecznika”- czytamy w publikacji „Jagodnica. Ludzie. Architektura. Historia. Wydarzenia”, której Jan Maziejuk jest współautorem.

Po ukończeniu w 1959 roku kursu fotograficznego działał w Miasteckim Towarzystwie Fotograficznym. Na przestrzeni blisko 50 lat z pasją dokumentował otaczającą go rzeczywistość. Fotografował ludzi „dobrej roboty”’ codzienne życie i znaczące wydarzenia, które kształtowały powojenną rzeczywistość na ziemiach zachodnich i północnych. Z czasem został etatowym fotoreporterem prasowym i fotografikiem w tygodniku „Konfrontacje”’ „Zbliżenia” oraz dzienniku „Głos Pomorza”. W jego bogatym archiwum znajdują się fotografie, które stanowią nieocenione źródło wiedzy o minionym czasie, „przemawiają” każdym szczegółem, najmniejszym detalem, jaki znalazł się w zasięgu obiektywu. Z fotografii, które Jan Maziejuk wykonał w latach sześćdziesiątych wyłania się obraz życia codziennego w pomorskich miastach i wsiach: krajobrazy, domostwa, sposoby gospodarowania, tryb życia i pracy jego mieszkańców, które dawno odeszły już w niepamięć. Nie rozstając się z aparatem korzystał z każdej sposobności, by dokumentować otaczającą go rzeczywistość. Dlatego tak cenne są dla nas muzealników jego fotografie

Mamy nadzieję, że cząstka historii dotycząca pomorskich miast i wsi ukazana na zdjęciach sprzed kilkudziesięciu laty spotka się z żywym zainteresowaniem i pobudzi do refleksji. Sam autor oglądając wykonane przez siebie fotografie doskonale pamięta sytuacje, w których powstały. Przytacza fragmenty rozmów, zasłyszane opowieści. Może warto pokusić się o ich spisanie.

Od 1998 roku jest na emeryturze, ale nadal współpracuje z miesięcznikiem „Powiat Słupski” i dwutygodnikiem „Moje Miasto” a aparat fotograficzny ciągle mu towarzyszy. Prace fotograficzne autora były prezentowane na 29 wystawach indywidualnych w Słupsku, Połtawie, Łodzi, Koszalinie, Berlinie i Archangielsku. Brał czynny udział w 43 wystawach zbiorowych w różnych miejscach w kraju i za granicą. Wygrał lub został nagrodzony w 53 konkursach krajowych i zagranicznych. W dorobku ma ilustracje zamieszczone w 48 wydawnictwach albumowych i książkowych.

Posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe. Kolekcjonuje  stare aparaty fotograficzne i rzeźby ludowe. Z żoną Aliną mają dwóch synów – Bogdana i Roberta. Jest dziadkiem trzech wnuków – Pawła, Norberta i Huberta.

Janina Cydzik-Brzezińska

7. września z okazji jubileuszu pracy reporterskiej, w Słupsku na Zamku Książąt Pomorskich  zostanie otwarta retrospektywna wystawa prac tego fotografika, członka SPM.

Stowarzyszenie Polskich Mediów z okazji pięknego jubileuszu 50 – lecia pracy reportera i fotografika, składa najserdeczniejsze życzenia pogody ducha, dobrego zdrowia i dalszych lat kreatywności w działalności fotograficznej. Jesteśmy dumni, że mamy w swoim gronie Kolegę, który przez pół wieku chwytał życie na gorąco i utrwalał je w kadrze, w zwykłej codzienności jak i ważnych momentach historycznych. Dorobek ten jest nie do przecenienia z punktu widzenia społecznego oraz artystycznego i cieszy się najwyższym uznaniem całej naszej dziennikarskiej braci.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Polskich Mediów

Przestawiamy Państwu kilka fotografii bogatego dorobku Jana Maziejuka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *