Zaproszenie na konferencję, 15 października 2007

Konferencja odbędzie się dnia 15 października 2007 r. w Sali im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3.

Celem konferencji przeznaczonej dla dziennikarzy mediów lokalnych jako najbardziej opiniotwórczego środka komunikacji i informacji społecznej jest przekazanie rzetelnej i obiektywnej informacji na temat zjawiska dyskryminacji,  jej występowania, przesłanek i przejawów, a także dostępnych środków ochrony jednostek przed dyskryminacją oraz zagrożeń wynikających ze stosowania mowy nienawiści w mediach lub wypowiedziach publicznych.

Konferencja z udziałem cenionych ekspertów z danej dziedziny, zostanie zorganizowana w formie interaktywnych wykładów i paneli dyskusyjnych. Działanie to jest współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o akredytację na
www.polskiemedia.org/formularze/konferencja/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji MEDIA LOKALNE W PRZECIWDZIAŁANIU DYSKRYMINACJI RASOWEJ I ETNICZNEJ, dnia 15 października 2007

Sala im. A. Bączkowskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3 w Warszawie

09.30-10.00    
Rejestracja uczestników    

10.00-10.10    
Przedstawienie kontekstu konferencji i wprowadzenie do spotkania.    
Beata Machul-Telus – Prezes Stowarzyszenia PRO HUMANUM

10.10-10.20    
Przedstawienie działalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.    
Przedstawiciel  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

10.20-10.50    
Źródła i przyczyny kształtowania się stereotypów  i uprzedzeń rasowych, etnicznych, religijnych, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.    
dr hab. Sławomir Łodziński – Uniwersytet Warszawski

10.50-11.20
Mowa nienawiści w mediach.    
Prof. dr hab. Jerzy Jedlicki – Polska Akademia Nauk

11.20-13.00    
Panel dyskusyjny z udziałem:
– dr Lecha Nijakowskiego – UW
– Jacka Purskiego – Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”    
Moderator: red. Stefan Zgliczyński

13.00-13.40    Przerwa
/podczas przerwy konferencja prasowa oraz lunch/    

13.40-14.00
Mass-media w demokratycznym społeczeństwie – granice wolności słowa.    
Prof. UW dr hab. Maciej Mrozowski – Uniwersytet Warszawski

14.00-14.15    
Media lokalne w systemie komunikowania społecznego.    
Marek Traczyk – Prezes Stowarzyszenia Mediów Polskich

14.15-14.30
Rola polskich mediów regionalnych w przeciwdziałaniu dyskryminacji.    
Red. Dorota Sobieniecka

14.30-14.45    
Europejski wymiar przeciwdziałania dyskryminacji w mediach.    
Dorota Niemczynowicz – Agencja Primum PR

14.45-16.00    
Panel dyskusyjny z udziałem:
–  dr Lecha Nijakowskiego – UW
–  Jacka Purskiego – Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”    
Moderator: red. Stefan Zgliczyński

16.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *